Käyttöehdot

Päivitetty: maaliskuu 2013

Käyttäessäsi LuontoPortti Oy:n (”LuontoPortti”), englanniksi NatureGate Ltd (”NatureGate”), ylläpitämiä sivustoja ja sovelluksia (”Palvelu”) hyväksyt seuraavat käyttöehdot (”Käyttöehdot”). LuontoPortti on ”Palvelun tarjoaja”, Palvelun käyttäjä on "Käyttäjä".

Olet myös tietoinen Yksityisyydensuojaa Koskevasta Ilmoituksesta. Palveluihin sovelletaan myös kyseistä Yksityisyydensuojaa Koskevaa Ilmoitusta, joka on osa näitä Käyttöehtoja.

Yleiset ehdot

Voit käyttää Palvelua vain yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöösi. Sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin. Sitoudut siihen, ettet käytä Palvelua mihinkään laittomaan tai kiellettyyn tarkoitukseen (kuten virusten tai muiden vahingollisten tiedostojen lähettämiseen). Olet vastuussa kaikista Palveluun lähettämistäsi tiedoista, valokuvista, videoista, havainnoista ja muusta sisällöstä (”Käyttäjäsisältö”). Et saa lähettää Palveluun mitään kolmansille osapuolille kuuluvaa tekijänoikeudella, tavaramerkkisuojalla tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattua Käyttäjäsisältöä ilman, että olet hankkinut etukäteen asianomaisen oikeudenhaltijan kirjallisen suostumuksen. Kolmansien osapuolten suojattuja oikeuksia loukkaavan tai hyvän tavan vastaisen aineiston lähettäminen Palveluun on kielletty.

Vastaat kaikista lähettämäsi Käyttäjäsisällön johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Palvelun tarjoajaa tai muita tahoja kohtaan. Olet korvausvelvollinen LuontoPortille tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimista.

LuontoPortin tarjoamat palvelut ovat joko maksuttomia tai maksullisia. Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta. Palvelun tarjoaja voi lähettää sinulle uutisia ja mainoksia palveluistaan ja tuotteistaan Palvelussa ja sen välityksellä sekä halutessasi sähköpostiisi. Jos et halua saada sähköpostiviestintää, voit ilmoittaa siitä sähköpostilla. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Palvelun joidenkin osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Näitä ovat esimerkiksi luontohavaintopäiväkirjan pitäminen ja mobiilisovelluksen sisältöjen lataaminen. Rekisteröityessäsi sinun tulee ilmoittaa nimesi, nimimerkkisi ja sähköpostiosoitteesi.

Lähettäessäsi Palveluun havaintojasi, voit päättää, onko lähetettävä havainto julkinen vai ei-julkinen. Havaintoihin voit liittää sitä kuvailevaa tekstitietoa ja valokuvan. Havaintoon lisätään automaattisesti havaintoaika- ja sijainti, mikäli sijaintitieto on ollut laitteen käytettävissä. Tekemäsi havainnot tietoineen näkyvät oletusarvoisesti kaikille sovelluksen käyttäjille. Voit koska tahansa piilottaa yksittäisen havainnon, muokata sitä tai poistaa sen kokonaan. Koska julkiseksi määrittämäsi havainnot näkyvät muille käyttäjille, havaintosi yhteydessä näkyvä nimimerkkisi ei saa olla loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen tai muutoin sopimaton.

Huolehdi omasta henkilökohtaisestasi salasanastasi ja käyttäjätilistäsi. Olet vastuussa kaikista käyttäjätiedoillasi tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa. LuontoPortti ei ole vastuussa salasanasi eikä käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä. Ilmoita LuontoPortille, mikäli huomaat salasanaasi ja käyttäjätiliäsi käytetyn väärin tai ne ovat vaarassa joutua väärinkäytetyiksi. Palvelun tarjoaja voi sulkea käyttäjätilisi, jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin.

Palvelun tarjoaja ottaa vastaan luontoon liittyviä kysymyksiä ja pyrkii vastaamaan asiantuntijoidemme avustuksella mahdollisimman monelle. Kaikkiin kysymyksiin ei pystytä vastaamaan. Kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla ilman käyttäjäksi rekisteröitymistä Palvelusta löytyviin osoitteisiin. Kysymyksesi ja sen yhteydessä mahdollisesti lähettämäsi kuva tai muu tiedosto voidaan julkaista Palvelussa. Julkaisun yhteydessä näkyy nimesi tai ilmoittamasi nimimerkki.

Älä käytä Palvelussa sopimatonta tai loukkaavaa kieltä tai lähetä sopimattomia sisältöjä. Olet vastuussa omalla käyttäjätunnuksella lähetetyistä sisällöstä. Sitoudut korvaamaan LuontoPortille kaiken sen vahingon ja kustannukset, joita sille aiheutuu sinun toimiesi johdosta, mukaan lukien Palveluun toimittamasi sellainen Käyttäjäsisältö, jonka johdosta muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet esittävät vaatimuksia LuontoPorttia vastaan. Ylläpito voi myös poistaa asiattomat Käyttäjäsisällöt tai koko käyttäjätunnuksen väärinkäytösten johdosta. Uhanalaisten luonnonlajien suojaamiseksi ylläpito voi myös muuttaa Käyttäjän lähettämiä lajien sijaintitietoja siten, ettei tarkka havaintopaikka käy ilmi. Palvelun tarjoaja pyytää sinua myös ilmoittamaan, mikäli huomaat Palvelussa uhanalaisia lajeja, joiden sijaintitietoa tulisi suojella.

Palvelun tarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun käyttöä. Palvelun tarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palveluun lähettämistä sisällöistä. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa Palveluun lähetetyt sisällöt ja tarvittaessa poistaa niitä osittain tai kokonaan, mikäli Käyttäjän lähettämät sisällöt ovat lainvastaisia, loukkaavat muiden yksityisyyttä, suojattuja oikeuksia, niissä käytetään sopimatonta tai muutoin loukkaavaa kieltä, sisältö on Palveluun liittymätöntä tai rikkoo muutoin Palvelun Käyttöehtoja. Mikäli Käyttäjä ei noudata lainsäädäntöä, käyttäytyminen häiritsee tai loukkaa muiden käyttäjien, Palvelun tarjoajan tai kolmannen osapuolen etuja, on Palvelun tarjoajalla oikeus peruuttaa Käyttäjän rekisteröityminen. Tällaisessa tapauksessa Palvelun tarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa maksuja eikä suorittaa muitakaan peruuttamisesta aiheutuneita kustannuksia tai vahinkoja.

Mikäli havaitset Palvelun yhteydessä sopimatonta käyttäjäsisältöä, Palvelun tarjoaja pyytäää Sinua ilmoittamaan siitä voidakseen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Palvelun käyttöön ottaessasi käytät sitä omalla vastuullasi ja vastaat Palvelun vastaanottoon käyttämiesi laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asiamukaisesta suojaamisesta. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa sovellusten lataamisesta Käyttäjän päätelaitteelle aiheutuneista vahingoista tai ladatun materiaalin soveltuvuudesta Käyttäjän tietojärjestelmälle tai päätelaitteelle. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käytöstä aiheutuvista maksuista.

Avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palvelun tarjoaja ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä päätelaitteiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palvelun tarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Palvelun tarjoaja järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Mikäli Palvelussa on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Palvelun tarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei Palvelun tarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta. Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoilla mahdollisesti kerättävistä henkilötiedoista. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain- ja hyvien tapojen mukaisuudesta.

Palvelun tarjoaja voi kerätä tietoa Palvelun käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä käsitellä ja analysoida kyseistä aineistoa erilaisin keinoin. Palvelun käytön helpottamiseksi sekä seuraamiseksi voidaan käyttää ns. evästeitä (cookies). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa Käyttäjän kiintolevylle. Palvelun tarjoaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palveluja käytetään kehittääkseen niitä paremmiksi. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Käyttäjä voi kieltää evästeet käyttämänsä Internet-selaimen asetuksista, mutta se voi aiheuttaa joidenkin Palvelun osien toimimattomuuden. Palvelussa voi olla myös kolmannen osapuolen evästeitä.

LuontoPortti pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai lopettaa Palvelu, sekä kieltäytyä sen tarjoamisesta kenelle tahansa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, joko ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä etukäteen. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näistä Käyttöehdoista aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa. Mikäli jokin näihin Käyttöehtoihin sisältyvä ehto todettaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä ehtoa ei sovelleta siltä osin kuin se olisi pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, ja se korvataan sellaisella uudella ehdolla, joka vastaa mahdollisimman hyvin näiden Käyttöehtojen alkuperäistä tarkoitusta.

Tekijänoikeudet

Palvelua ja sen sisältöä (kuten tekstejä ja valokuvia) suojaavat LuontoPortin (tai sen lisenssinantajien) tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet. Sitoudut käyttämään Palvelua vain näiden Käyttöehtojen mukaisesti ja olemaan toisintamatta, muokkaamatta, jakelematta, alilisensoimatta, esittämättä tai julkaisematta Palvelua tai sen sisältöä, sekä tekemästä mitään niihin perustuvia johdannaisteoksia, ellei näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti toisin sallita.

Selvyyden vuoksi toteamme, että sinulla ei ole oikeutta kopioida tai tallentaa mitään Palvelun sisältöä digitaaliseen muotoon kuten omalle tietokoneellesi, lukuun ottamatta tekijänoikeuslain 12 §:ssä sallittua yksityistä käyttöä varten.

Palvelun tarjoaja ei vaadi mitään tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia Palveluun lähettämääsi Käyttäjäsisältöön. Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palveluun lähettämääsi Käyttäjäsisältöön jäävät sinulle (tai lisenssinantajillesi). Lähettäessäsi Palveluun Käyttäjäsisältöä myönnät kuitenkin samalla LuontoPortille ei-yksinomaisen, maksuttoman, maailmanlaajuisen, ajallisesti rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, toisintaa, muokata ja esittää Käyttäjäsisältöä missä tahansa nyt tiedossa olevassa tai myöhemmin kehitettävässä formaatissa tai muodossa, yksinomaan osana Palvelua ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun tarjoaja voi näyttää Käyttäjäsisältöä esimerkiksi LuontoPortin verkkosivuilla, esimerkiksi lajikuvausten yhteydessä nimimerkkisi kera. Palvelun tarjoaja voi myös luovuttaa havaintotietoa tutkijoille. Yksittäisiä havaitsijoita ei tällöin voida tunnistaa havainnoista. Palvelun tarjoajalla on oikeus päättää vapaasti, esitämmekö lähettämääsi, julkiseksi merkitsemääsi Käyttäjäsisältöä Palvelussa. Palvelun tarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus poistaa lähettämäsi Käyttäjäsisältö Palvelusta , mikäli se on näiden Käyttöehtojen vastaista tai sopimatonta. Riippumatta siitä, esitetäänkö lähettämääsi Käyttäjäsisältöä Palvelussa, Palvelun tarjoalla on oikeus käyttää sitä anonyymisti tutkimustarkoituksiin.

LuontoPortti tutkii kaikki saamansa tekijänoikeuden loukkaamista koskevat väitteet ja poistaa Palvelusta sellaisen Käyttäjäsisällön, jonka voidaan katsoa olevan lähetetty tai jaeltu tekijänoikeutta koskevien säännösten vastaisesti. Tehdäksesi tällaisen väitteen, toimita meille seuraavat tiedot:

(a) Kuvaus siitä tekijänoikeudella suojatusta teoksesta, johon liittyviä oikeuksia on mielestäsi loukattu;
(b) Riittävät tiedot, joiden perusteella Palvelun tarjoaja voi paikallistaa loukkaavan Käyttäjäsisällön Palvelusta;
(c) Osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
(d) Lausuntosi siitä, että sinulla on asianmukaiset perusteet uskoa, että mainitsemasi Käyttäjäsisällön käyttäminen ei ole sallittua; ja
(e) Vakuutuksesi siitä, että edellä mainitut tiedot pitävät paikkansa ja että olet joko itse loukatuksi väitetyn tekijänoikeuden haltija tai oikeutettu toimimaan tällaisen henkilön puolesta.

Voit lähettää tekijänoikeuden loukkaamista koskevan väitteesi seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info(at)luontoportti.com.

Vastuunrajoitukset

Palvelu tarjotaan sinulle ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kun se on saatavilla”. LUONTOPORTTI EI ANNA MINKÄÄNLAISIA VAKUUTUKSIA PALVELUN TAI SEN SISÄLLÖN OSALTA KOSKIEN MM. NIIDEN KÄYTTÖKELPOISUUTTA, LAATUA, LUOTETTAVUUTTA TAI SITÄ, ETTÄ NE EIVÄT LOUKKAA KENENKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA. Ymmärrät, että Palvelu ei välttämättä toimi aina kaikkien toiminnallisuuksien osalta, saattaa olla testausten kohteena, ei välttämättä ole aina saatavilla ja saattaa sisältää muita seikkoja, jotka vaikuttavat sen saatavuuteen ja käytettävyyteen. LuontoPortti ei vastaa palvelujen keskeytyksettömästä eikä virheettömästä toiminnasta, palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. LuontoPortti ei vastaa Palvelussa esiintyvien Käyttäjäsisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä. Kaikkien muiden näihin Käyttöehtoihin sisältyvien vastuunrajausten ohella suostut erityisesti siihen, että LuontoPortti ei ole vastuussa edellä mainituista seikoista. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄLLAINEN VASTUUNRAJOITUS ON SOVELLETTAVIEN SÄÄNNÖSTEN VALOSSA SALLITTUA, LUONTOPORTTI EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI MUUSTA VAHINGOSTA, JOKA AIHEUTUU PALVELUN TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTEI PALVELUA TAI SEN SISÄLTÖÄ VOIDA KÄYTTÄÄ. Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palvelun tarjoaja ei vastaa muiden käyttäjien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeuteen kohdistuvista oikeudenloukkauksista. Palvelun tarjoaja voi milloin tahansa muokata tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilman eri ilmoitusta. Palvelun tarjoaja ei ole tällöin vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

Mikäli olet tyytymätön Palveluun, tai sinulla on mitä tahansa muita vaatimuksia LuontoPorttia kohtaan koskien Palvelua tai näitä Käyttöehtoja, ainoa oikeussuojakeinosi on lopettaa Palvelun käyttö.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palvelun tarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palvelun tarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun kautta heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Käyttöehtojen muuttaminen

Ymmärrät, että Palvelun ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään jatkuvasti. Näin ollen Palvelun tarjoaja varaa myös oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa vapaan harkintansa mukaan. Hyväksyt, että tällainen muutos tulee voimaan sen jälkeen kun se on lisätty Palveluun ja tällainen muutos tulee sinua sitovaksi, mikäli käytät Palvelua sen lisäämisen jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää, että tarkistat näiden Käyttöehtojen sisällön säännöllisesti Palvelusta varmistaaksesi, että olet tietoinen kaikista muutoksista. Mikäli et hyväksy muutettuja Käyttöehtoja, ainoa oikeussuojakeinosi on lopettaa Palvelun käyttäminen.

Yksityisyydensuojaa koskeva ilmoitus

Käyttäessäsi LuontoPortti Oy:n (”LuontoPortti”), englanniksi NatureGate Ltd (”NatureGate”), ylläpitämiä sivustoja ja sovelluksia (”Palvelu") hyväksyt seuraavan yksityisyydensuojaa koskevan ilmoituksen (”Yksityisyydensuojaa Koskeva Ilmoitus”).

Olet lisäksi tietoinen edellä olevista Käyttöehdoista, joita Palveluun sovelletaan.

LuontoPortti pyrkii suojaamaan yksityisyyttäsi. Tästä Yksityisyydensuojaa Koskevasta Ilmoituksesta ilmenee, kuinka LuontoPortti kerää ja vastaanottaa henkilötietoja, kuinka LuontoPortti käyttää henkilötietoja ja kuinka LuontoPortti voi luovuttaa edelleen keräämiään tai vastaanottamiaan henkilötietoja. Henkilötiedoillasi tarkoitetaan mitä tahansa sinua koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa sinua koskeviksi kuten nimesi tai sähköpostiosoitteesi.

Kuinka Palvelun tarjoaja kerää ja käyttää henkilötietoja

Palvelun tarjoaja kerää henkilötietoja (kuten nimi, nimimerkki ja sähköpostiosoite) rekisteröityessäsi Palveluun. Palveluun rekisteröityminen on välttämätöntä, mikäli haluat ladata sisältöä Palvelun tarjoajan julkaisemaan mobiilisovellukseen tai lähettää Käyttäjäsisältöä Palveluun.

Rekisteröimällä henkilötietojasi Palveluun tai antamalla muutoin henkilötietojasi, annat samalla nimenomaisen suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi voidaan siirtää myös Suomen rajojen ulkopuolelle lain sallimissa rajoissa. Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää LuontoPortin käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla tai nämä alihankkijat saattavat käsitellä tietoja Palvelun tarjoajan lukuun. Tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU:n/ETA:n ulkopuolella. LuontoPortin käyttämät palveluntarjoajat noudattavat LuontoPortin edellyttämiä tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia sekä henkilötietolain määräyksiä.

Niiden tietojen lisäksi, joita itse annat Palvelun tarjoajalle, Palvelu voi myös käyttää erilaisia teknisiä keinoja kerätäkseen Palvelun käyttäjistä muita tietoja kuin henkilötietoja kuten esim. käyttäjävolyymeja, milloin Palvelua käytetään, mitä osia Palvelusta käytetään, käyttäjien maantieteellinen jakauma, poikkeamat normaalista käytettävyydestä ym.

LuontoPortti käyttää Palvelussa kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

käyttäjäsuhteen hoitoon, ylläpitoon,
Palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen,
tutkimukseen sekä anonyymiin raportointiin
sekä tarvittaessa yhteydenottoon ja tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin.

Kuinka Palvelun tarjoaja luovuttaa edelleen henkilötietoja

Mikäli lähettämääsi Käyttäjäsisältöä esitetään Palvelussa, rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamasi nimi tai nimimerkki näkyy myös muille Palvelun käyttäjille sisällön yhteydessä.

Yleisesti ottaen LuontoPortti ei välitä henkilötietojasi edelleen muille tahoille tai muille kuin omille konserniyhtiöilleen ilman etukäteistä lupaasi, paitsi tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimittamista varten sekä seuraavissa tilanteissa:

- LuontoPortilla saattaa olla tarve paljastaa henkilötietojasi tietyissä erityistilanteissa kuten lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi tai omien oikeuksiensa turvaamiseksi;
- LuontoPortilla saattaa olla tarve luovuttaa edelleen henkilötietojasi tutkiakseen tai estääkseen Palvelussa tai sen kautta tapahtuneita epäiltyjä tai todettuja laittomuuksia, tai ryhtyäkseen toimenpiteisiin sellaisten laittomuuksien johdosta, mukaan lukien Käyttöehtojen rikkominen, tai muutoin lain sallimissa tai edellyttämissä rajoissa;
- LuontoPortti voi toimittaa liikekumppaneillensa sellaisia yleisiä käyttäjätietoja, joista ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

Kuinka tätä Yksityisyydensuojaa Koskevaa Ilmoitusta voidaan muuttaa

Ymmärrät, että Palvelun ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään jatkuvasti. Näin ollen Palvelun tarjoja varaa myös oikeuden muuttaa tätä Yksityisyydensuojaa Koskevaa Ilmoitusta milloin tahansa vapaan harkintansa mukaan. Hyväksyt, että tällainen muutos tulee voimaan sen jälkeen kun se on lisätty Palveluun ja tällainen muutos tulee sinua sitovaksi, mikäli käytät Palvelua myös sen jälkeen kun se on lisätty Palveluun. Tämän vuoksi on tärkeää, että tarkistat näiden Käyttöehtojen sisällön säännöllisesti Palvelusta varmistaaksesi, että olet tietoinen kaikista muutoksista. Mikäli et hyväksy muutettua Yksityisyydensuojaa Koskevaa Ilmoitusta, ainoa oikeussuojakeinosi on lopettaa Palvelun käyttäminen.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia, tai mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut henkilötiedot, ole hyvä ja ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: info(at)luontoportti.com.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
LuontoPortti Oy, NatureGate Ltd
Vanha Talvitie 2-6a 10
00580 Helsinki
info (at) luontoportti.com
Y-tunnus: 2135874-9
2. Rekisterin nimi
LuontoPortti – NatureGate käyttäjärekisteri
3. Tietojen käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjäsuhteen hoitoon, ylläpitoon sekä LuontoPortti-palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen.
4. Rekisterin tietosisältö
LuontoPortti-palvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:
nimi
nimimerkki
sähköpostiosoite
käyttäjän luoma sisältö
käyttäjän antama lupa lähettää uutisia ja mainoksia palveluistamme ja tuotteistamme
tieto käyttäjän tekemistä sovelluksen sisäisistä latauksista
5. Tietojen lähde
Tämän rekisterin tiedot saadaan käyttäjien rekisteröityessä palveluun ja päivittäessä omia tietojaan.
6. Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta.
7. Tietojen luovutus
Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle paitsi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa anonyymisti tutkijoiden tarkoituksiin. Tietoja voidaan siirtää Eu:n ja Eta:n ulkopuolelle henkilötietolain sallimissa rajoissa.
8. Rekisterin suojaus
Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköisesti tallennetut tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat erilaisin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä käyttäjätietoja.