0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Digesvale

Riparia riparia

  • Familie: Svaler – Hirundinidae
  • Udseende: En lille Svale med mørkebrun overside og lys underside med et brunt brystbånd.
  • Størrelse: Længde 12-13 cm, vægt 12-17 g.
  • Rede: I en hule i en sandet skrænt, med et rede kammer omkring en meter fra åbningen. Typisk rede materiale strå, rodfibre og fjer. Voksne fugle graver en rede hule hvert år, en opgave som kan tage 2-14 dage.
  • Formering: 4-6 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af begge forældre i 12-16 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 18-23 dage.
  • Udbredelse: Yngler over hele Finland i kolonier omkring kanterne af sandgrave og skrænter langs sandede kyster. Antallet er højest i de nordlige egne. Den finske ynglende bestand er anslået til 30.000-60.000 par.
  • Træk: Om dagen. Forlader Finland i juli-september, kommer tilbage i maj-juni efter at have overvintret i tropisk Afrika.
  • Føde: Flyvende insekter, også til en vis grad edderkopper.
  • Kald: Pibende skurrende kald.

Digesvale er klassificeret som sårbar i Finland og er beskyttet over hele landet.

Digesvale er den mindste Svale, som findes i Finland. Hele dens overside er sandet brun, og dens underside er hvid, kun markeret med et ret bredt brystbånd. Unge fugles overside har et let spraglet udseende med rustent brune kanter på fjerene, og de har også ofte brune pletter på den lyse strube. Digesvales hale er kun lidt gaflet. Dens næb, ben og iris er mørkebrun.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page