0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Engsnarre

Crex crex

  • Familie: Vandhøns – Rallidae
  • Udseende: Ses sjældent, men høres ofte sommernætter på landbrugsjord. Ligner Vandrikse i udseende, men næbbet er kort og stumpt. I flugt ser dens vinger ud til at være rødligt brune, og dens ben hænger ned bagud efter dens hale.
  • Størrelse: Længde 22-25 cm, vingefang 42-53 cm, vægt 129-210 g.
  • Rede: Lavet af nogle få stykker tørt græs samlet i en fordybning blandt tæt vækst.
  • Formering: 6-14 æg bliver lagt i maj-juni, de bliver udruget af hunnen i 14-21 dage. Ungerne forlader reden kun nogle få timer efter udklækkelsen, lærer at finde føde selv efter 3-4 dage, og lærer at flyve efter 30-35 dage.
  • Forekomst: Yngler på enge og dyrket jord. Antallet har været nedadgående i det 20 århundrede, sandsynligvis på grund af ændringer i landbrugspraksis, men er siden kommet sig lidt det sidste par årtier. Nuværende finske ynglende bestand er anslået til 2.000-8.000 par (variationer kan være på grund af varierende vejrforhold under trækket).
  • Træk: Natlig. Forlader Finland imellem august-oktober. Tilbagevendende hanner kan først høres kaldende i landbrugsjord tidlig i maj. Der vides kun lidt om dens opførsel under træk. Overvintrer i Afrika.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, frø, skud.
  • Kald: Et groft, mekanisk, raslende kald gentaget ofte om aftenen og natten.

Engsnarre er beskyttet over hele Finland og Åland.

Engsnarre minder om små fugle, som kan jages, i deres udseende og farver, men de hører til familien af vandhøns i ordenen traner og de dertil forbundne. Den er generelt gullig brun af udseende med mørke pletter på oversiden og mere forlængede mørke krydsende striber på siderne og undersiden. Dens vinger er rustent brune i farven. Deres ben er rødlig brune, deres næb er lyst brune med en mørkere spids og deres iris er lyst brun.

Engsnarre ses sjældent på grund af sin sky og tilbageholdne natur. I flugt har den baskende vingebevægelser, dens vinger ser rundede ud, og dens ben hænger under halen.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page