0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Simo Mikkonen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gransanger

Phylloscopus collybita

  • Familie: Løvsangere – Phylloscopidae
  • Udseende: Ligner Løvsanger meget, men eksperter kan skelne imellem dem på det mindre tydelige markeringer på hovedet, deres mørkere ben og mere rundede vingespidser.
  • Størrelse: Længde 10-12 cm, vægt 6-9 g.
  • Rede: Almindeligvis på jorden, sommetider i et ungt grantræ. Boldformet, lavet af tørt græs og mos, foret med græs og mærke fjer.
  • Formering: Lægger 4-8 æg i maj. Kun hunnen ruger i 13-16 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 13-15 dage.
  • Udbredelse: Yngler i nåleskove og blendede skove fra det sydlige Finland og så langt nord som nordlige Österbotten. Den finske ynglende bestand er anslået til 100.000-150.000 par. Individer af den sibiriske race Sibirisk Gransanger (P. c. tristis) er af og til set i Finland om efteråret.
  • Træk: Natlig. Forlader Finland i september-oktober, kommer tilbage i april-maj. Overvintrer i tropisk Afrika og omkring Middelhavet.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et blødt “huit”. Sangen er et særpræget og gentaget “chiff-chaff”, som giver arten dens engelske navn.

Gransangere er lidt mindre end deres mere almindelige slægtninge Løvsangere, og deres fjerdragt er også blegere i farven. I deres sommerfjerdragt har deres gråbrune overside kun et lettere grønligt skær, og deres blege undersider er kun gullige på siderne. I efterårsfjerdragten er deres oversider grønnere og deres undersider gulere, men de ser stadig mattere ud end Løvsangere og har ofte beige farver på siderne. De kan nemmest skelnes fra Løvsangere på deres sang, deres mørkere ben, deres lidt tyndere og mørkere næb og deres mere rundede vingespidser. Gransangere har skinnende mørkebrune ben, mørkebrune næb med gulbrunt undernæb og mørkebrun iris.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page