0:00
0:00
Picus viridis

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gråspætte

Picus canus

  • Familie: Spætter – Picidae
  • Udseende: Kan nemt forveksles med den lignende Grønspætte. Ryg og vinger er grønlige; underside, hals og det meste af hovedet er grålige i farven; gumpen er gullig grøn. Sort øjestribe og overskægslignende stribe på kinden. Voksne hanner har lidt rød farve på panden.
  • Størrelse: Længde 27-32 cm, vægt 110-140 g.
  • Rede: I et hul, almindeligvis udgravet i et løvfældende træ (typisk asp, el eller birk).
  • Formering: 5-10 æg bliver lagt i april-maj, udruget af begge forældre i 17-18 dage. Ungerne bliver i reden i 23-27 dage.
  • Udbredelse: Sjælden ynglefugl i ældre løv og blandede skove i det sydlige Finland. Længere mod nord ses den af og til på bestemte steder. Den finske ynglende bestand er anslået til 1.500-2.500 par.
  • Træk: Standfugl, kan dog af og til række over store afstande imellem september og april. Flyver sjældent over havvand.
  • Føde: Myrer og deres æg, insekter, som den finder i rådnende træ, bær. Kan besøge fuglebræt om vinteren.
  • Kald: Parringskaldet er en gennemtrængende serie af fløjt “kee-kee-kee ku ku” som bliver langsommere og falder i tone i slutningen. Trommer kun af og til.

Gråspætte er større end Stor Flagspætte, og hovedsagligt grøn i farven med gråt hoved og underside, og en gullig gump. Den har en sort øjestribe og en sort overskægslignende stribe på kinden. Hanner har også en rød plet på panden. Hunner og unge fugle har ingen røde markeringer på hovedet. De har gråligt gule ben, mørkegrå næb og rød iris.

De gråspætter, som ses i Finland bliver ofte forvekslet med Grønspætter (Picus viridis), som dog er ekstremt sjældne her. Grønspætter yngler i Sverige og de baltiske lande i et nedadgående antal. Den brede Botniske Bugt er en grænse for dens udbredelse eftersom Grønspætter er kendt for at undgår at flyve over enhver slags åbne steder. Grønspætter er lidt større end deres gråligere slægtninge, og har mere udprægede sorte ansigtsmarkeringer og rød hætte, som strækker sig til bagsiden af halsen. De mangler almindeligvis den karakteristiske grå farve, som er synlig på hovedet af Gråspætten.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page