0:00
0:00
Seppo Kalliomäki Seppo Kalliomäki

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Seppo Kalliomäki, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Hvidrygget Flagspætte

Dendrocopos leucotos

  • Familie: Spætter – Picidae
  • Udseende: En stor spætte, hovedsagligt sort og hvid i farven, med markeringer, som ligner dem hos Lille Flagspætte. Gat og den lavere del af bugen er rødlig, gumpen og den lavere del af ryggen er hvid, undersiden har nogle sparsomme striber. Kan skelnes fra Stor Flagspætte på mangel af to brede hvide skulderpletter.
  • Størrelse: Længde 25-28 cm, vingefang 38-40, vægt 100-115 g.
  • Rede: I en hulning eller rådnende træ (almindeligvis birk eller asp).
  • Formering: 3-5 æg bliver lagt i marts-april, udruget af begge forældre i omkring 10 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 25-28 dage.
  • Udbredelse: Yngler i løvskove. Kræver store mængder af rådnende træ i yngleområdet. Kritisk truet i Finland, hvor den ynglende bestand er anslået til 200-250 par.
  • Træk: Standfugl, men kan sommetider række over store afstande.
  • Føde: Insekter og larver som den finder i rådnende løvtræ.
  • Kald: “Kiuk” kaldet er blødere og stillere end kaldet hos Stor Flagspætte. Trommer kraftigt.

Hvidrygget Flagspætte er klassificeret som kritisk truet i Finland.

Hvidrygget Flagspætte kan skelnes fra den mere almindelige Stor Flagspætte på den rene hvide plet på den lavere del af ryggen og gumpen, den mere udprægede rødlige farve på den lavere del af bugen og gat, og de smalle striber, som løber langs siderne. Dens hovedsagligt sorte vinger har tydelige hvide bånd. Dens ansigtsmarkeringer har sorte overskægslignende striber, som ikke strækker sig helt tilbage til nakken. Hanner og unge fugle har rød hætte, mens hunner har sort hætte. Hvidrygget Flagspætte har mørkegrå ben og næb, og rødlig brun iris.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page