0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Islandsk ryle

Calidris canutus

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: En tæt, forholdsvis kortbenet vadefugl med et lige og forholdsvis kort næb. Hvide vingestriber er synlige på fugle i flugt. Gumpen er lyst grå. Voksne fugle har rustfarvet underside, unge fugle er mere ensfarvet grå.
  • Størrelse: Længde 23-26 cm, vingefang 47-53 cm, vægt 98-122 g.
  • Rede: I en fladgrundet hulning blandt lav tundra vegetation.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i juni, udruget af begge forældre i 21-22 dage. Ungerne forlader reden hurtigt efter udklækning og lærer hurtigt at finde føde selv. Ungerne er flyvefærdige efter 18-20 dage.
  • Udbredelse: Yngler langs arktiske kyster, en regelmæssig besøgende i Finland under træk.
  • Træk: Hovedsaglig om natten. Voksne trækker imellem juli og september, unge fugle flyver sydpå senere, imellem midten af august og slutningen af september. Fugle kommer nordpå igen i maj-juni, hvor det største antal passerer gennem Finland tidlig i juni. De overvintrer i Nordsøen og langs tidevandskysterne i Vesteuropa, sommetider i store flokke.
  • Føde: Om sommeren er det hvirvelløse dyr og plantedele, om vinteren er det hovedsagligt snegle (Littorina and Hydrobia).
  • Kald: Et lavt blødt “wek-wek”.

Den solidt byggede Islandsk Ryle er den største af Calidris sneppefuglene, som findes i Finland. I dens ynglefjerdragt har Islandsk Ryle lyst rustfarvet underside og rødlig brun overside med sort, grå og hvid fjerdragt. Den kan bedst skelnes fra den lignende Krumnæbbet Ryle på dens større størrelse, dens kortere, lige næb, og dens kortere ben.

Unge Islandske Ryler har grå overside med smallinjede lysere mønstre, og lysere underside. Deres sider har utydelige pletter. Alle fjerdragter har en tydelig lys vingestribe og lys gump og tydelige kendetegn. Islandsk Ryles ben er sorte i yngletiden, men ellers grågrønne. Deres næb er sorte, og deres iris er brune.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page