0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Lille kobbersneppe

Limosa lapponica

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: Et medlem af den talrige familie af sneppefugle, omkring samme størrelse Regnspoven. Næbbet er meget langt og bøjer lidt opad. Ingen synlige bånd på vingerne. Halen er hvidlig med smalle, krydsede sorte striber. Hvid gump strækker sig til en kileformet plet nede på ryggen. I sommerfjerdragten er hannen stort set kobberrød. Unge fugle er gulligt brune med mørke mønstre.
  • Størrelse: Længde 33-41 cm, vingefang 62-72 cm, vægt 190-400 g.
  • Rede: I en fladgrundet fordybning på tørt terræn skjult blandt vegetation. Lavet af plantemateriale og lav.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i juni, udruget af begge forældre i 20-21 dage. Ungerne forlader meget hurtig reden lærer hurtigt at finde føde selv. Ungerne er lærer at flyve efter omkring 4 uger.
  • Udbredelse: Sjælden ynglefugl i åbne sumpagtige levesteder i det nordlige Lapland. De vigtigste yngleområder er i tundraområder i det nordlige Rusland og Sibirien. Den finske ynglende bestand er anslået til 2.000-3.000 par. Antallet har været nedadgående.
  • Træk: Trækker både dag og nat. Flyver sydpå i juli-oktober, kommer tilbage imellem sen april og juni. Ses ofte i Finland på gennemrejse, sommetider i store flokke. Overvintrer langs vestkysten af Europa og Afrika, også omkring Middelhavet.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: Et nasal, kaglende “kwe-ke-ke-ke”.

Lille Kobbersneppe er vadefugl, omkring samme størrelse som Regnspove. Dens lange næb buer lidt opad. Den har ingen synlige vingestriber, og dens hale er hvidlig med smalle, krydsede sorte striber. Lige som Regnspoven, så har den hvid farve på gumpen, som strækker sig til ryggen i en kileform. Hannen i ynglefjerdragt er klart kobberrød i farven. Hunnen er lidt større end hannen, men dens sommerfjerdragt er lysere og mattere. Unge fugle er gulligt brune med mørkere mønstre. Lille Kobbersneppe har grønligt grå ben, sortbrunt næb med et lidt rødt skær ved basen, og brun iris.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page