0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jari Hiltunen, Mervi Wahlroos, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Nordisk lappedykker

Podiceps auritus

  • Familie: Lappedykkere – Podicipedidae
  • Udseende: En lille, farverig lappedykker. Hovedet er sort med særprægede klart orange kamme bag hvert øje. Undersiden er rødlig brun.
  • Størrelse: Længde 31-38 cm, vingefang 46-55 cm, vægt 400-720 g.
  • Rede: En flydende flåde lavet af døde vandplanter, ankret til levende planter eller søbunden. Almindeligvis blandt rør eller andre vandplanter, sjælden nem at få øje på.
  • Formering: 4-6 æg bliver lagt i maj, udruget af begge forældre i 22-25 dage. Ungerne er lærer at flyve efter 55-60 dage.
  • Udbredelse: Yngler i Finland så langt nord som sydlige Lapland på næringsrige søer og damme med rigeligt af vegetation ved kysterne. På træk kan den ses på andre slags indsøer og kystfarvande. Den ynglende bestand er anslået til 1.200-1.700 par.
  • Træk: Forlader Finland august-november, kommer tilbage fra midt i april. Overvintrer i Vesteuropa og omkring det østlige Middelhav.
  • Føde: Hovedsaglig insekter og krebsdyr (som udgør 2/3 af den totale diet).
  • Kald: Kaldet er skrøbeligt, men kan række over store afstande. Mest almindeligt er en harmonisk nynnen.

Nordisk Lappedykker er klassificeret som sårbar i Finland, som er hjem for omkring 66 % af EU’s totale ynglende bestand. Artens totale antal i Europa (inklusive landene uden for EU) er anslået til at være imellem 6.000 og 11.000. Den er en beskyttet art over hele Finland og Åland.

Voksen Nordisk Lappedykker har sort farve på pande, hætte, strube og kinder, og to særprægede klare orange viftelignende kamme, som strækker sig fra bag dens øjne til bagsiden af hovedet. Dens hals og sider er rødlig brune og dens ryg er sort. Dens næb er sort med en gul spids, dens iris er orangerød, og den ben er grønligt sorte. Unge fugle har sort hætte og nakke, hvide kinder med mørke striber, brunlig ryg og vinger, og lys underside. Deres næb er lysere end voksnes.

Den lignende Sorthalset Lappedykker (P. nigricollis) kan af og til ses i Finland. Voksne har fuldstændig sort hals (sammenlignet med rødlig brun på Nordisk Lappedykker). Hos unge fugle i vinterfjerdragt er de to arter svære at skelne imellem. Men en forskel som kan være bemærkelsesværdig hos fugle i alle fjerdragter er formen på deres hoveder. Sorthalset Lappedykkers pande er stejlt skrånende, deres hætte er rundet og den højeste del af hovedet er oven over dens øjne, mens Nordisk Lappedykkers hovedprofil skråner mere gradvis opad mod bagsiden af hovedet.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page