0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Rødben

Tringa totanus

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: En mellemstor vadefugl. Næbbet er kortere end næbbet hos Sortklire. Udbredt hvid farve på bagkanten af vingerne. Halen er hvid med smalle, krydsede sorte striber. Hvid gump strækker sig til en kilelignende plet nede på ryggen.
  • Størrelse: Længde 24-27 cm, vingefang 47-53 cm, vægt 92-127 g.
  • Rede: I en fladgrundet fordybning i græsbevoksede områder, lavet af tørt græs, med levende græsstilke til at danne et beskyttende tag over reden.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i maj, udruget af begge forældre i 22-26 dage. Ungerne er lærer at flyve efter omkring 27-35 dage.
  • Udbredelse: Yngler på fugtige enge inde i landet (kun få steder) og i kystområder. Den finske ynglende bestand er anslået til 6.000-8.000 par.
  • Træk: Hovedsaglig om natten. Forlader Finland i juli-august, kommer tilbage i april-juni. Overvintrer i Vesteuropa, middelhavslandene og Afrika. På træk kan den ses hvile sig alene eller i små grupper langs lavtliggende kyster.
  • Føde: Hvirvelløse dyr.
  • Kald: I flugt et skarpt “tiiuu-huu”. Kalder hyppigt og skrålende i ynglesæsonen.

Rødben er en mellemstor vadefugl med ensfarvede mørke pletter både på dens brune overside og dens lysere underside. Dens hals og sider er brunlig, men dens bug er hvidere. Dens næb er ret langt og lige. Dens mest skelnende kendetegn er den brede hvide plet på bagkanten af vingerne. Lige som Hvidkliren og Sortkliren har den en stor kileformet hvid plet som strækker sig fra gumpen op på ryggen. Rødbens ben er røde (voksen fugl) eller gule (ung fugl) og dens næb er rødt med en sort spids (voksen) eller rødt med en gul base (ung fugl). Dens iris er brun.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page