0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Johan Lindsten, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sanglærke

Alauda arvensis

  • Familie: Lærker – Alaudidae
  • Udseende: Sanglærker er brunlige fugle som bedst genkendes på deres udprægede sange, som bliver udført under deres svævende flugt over landbrugsjorden. De kan skelnes fra andre sjældnere lærker på de blege langtrukne kanter på deres mørke vinger, og på de hvide kanter på deres mørke haler.
  • Størrelse: Længde 16-18 cm, vægt 24-53 g.
  • Rede: I fordybninger på marker, lavet af græs, rodfibre og hår.
  • Formering: Lægger 2-5 æg i april-maj. Kun hunnen ruger i 10-14 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 7-11 dage, og er i stand til at flyve efter 12-15 dage. Sanglærker yngler fra april til tidligt august.
  • Udbredelse: Yngler på landbrugsjord og andre åbne områder over hele Finland, dog sjældent i Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 300.000-400.000 par.
  • Træk: Trækker både dag og nat. Forlader Finland i september-november, kommer tilbage i marts-maj. Overvintrer i Vest og Midteuropa, også lejlighedsvis i Finland.
  • Føde: Frø, hvirvelløse dyr.
  • Kald: Kaldet i flugt er et skarpt “krrl” lige som tænderne på en kam. Sangen, som bliver udført svævende er et muntert udbrud af rullende kvidren. Flyvende sang begynder ikke før efter tøvejret om foråret, når tilbagevendte trækfugle først tiltrækker sig opmærksomhed. I følge et finsk mundheld begynder sommeren en måned efter at Sanglærken er kommet, men sandheden er at nogle Sanglærker kommer tilbage så tidlig som sent i februar blandt de første forårs trækfugle.

Lærker hører til den store spurvefugleorden af sangfugle. Sanglærker er blegt brunlige fugle på landbrugsjord, betydeligt større end spurve, plettede med mørke markeringer. De minder meget om piber, men der er kraftigere og større, og har tykkere næb. Sanglærker har længere haler med tydeligere hvide kanter end den lignende skovlærke. Deres vinger er ret brede og har langtrukne hvide kanter, som er synlige i flugt. De har kamme, men disse er kun synlige når fuglene rejser dem. (Den sjældne Toplærke har en meget længere og synligere kam). Sanglærker har brune ben, brun iris og mørkebrunt næb (lysere nedenunder).

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page