0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Skovhornugle

Asio otus

  • Familie: Egentlige Ugler – Strigidae
  • Udseende: Mindre og slankere end Natuglen. Ligner stort set Mosehornugle, men har længere øreduske (selv om disse ikke altid er rejste), klare orange øjne, striber på undersiden, som strækker sig til bugen, og ingen hvide markeringer på bagkanten af vingerne. Flyver slingrende.
  • Størrelse: Længde 31-37 cm, vingefang 86-98, vægt 245-400 g.
  • Rede: I en gammel rede hos krage, skade eller egern.
  • Formering: 3-7 æg bliver lagt i marts-maj, udruget af hunnen i 27-32 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 25-26 dage.
  • Udbredelse: Yngler i skovland i landbrugsområder i det sydlige og centrale Finland, sjældnere længere mod nord, men er fundet så langt nord som Finsk Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 2.000-10.000 par.
  • Træk: Hovedsaglig trækfugl, men nogle fugle overvintrer i Finland. Efterårstrækket er i september-december, den kommer tilbage i marts-april. Overvintrer i Central og Sydeuropa.
  • Føde: Små pattedyr.
  • Kald: Et luftigt “hoo” frembragt i intervaller på 2-3 sekunder.

Skovhornugle er almindeligvis rustfarvet. De har lange, ret smalle vinger. Ligner ret meget Mosehornugle, men har lange øreduske (selv om disse ikke altid er rejste), klare orange øjne, en mørk plet omkring næbbet, striber på undersiden, som strækker sig til bugen uden tydelige kanter. Mangler også hvide markeringer på bagkanten af vingerne. Flyver slingrende. Skovhornugles ben er dækkede af fjer. Deres kløer og næb er sorte.

Når de skjuler sig, stiller Skovhornugle sig oprejst og strækker kroppen så meget som muligt. Deres flyvemønster er slingrende.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page