0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Mirjam Silven, Kari Pihlaviita, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Snespurv

Plectrophenax nivalis

  • Familie: Calcariidae
  • Udseende: En stor, tæt Værling. Hannen er hovedsagligt sort og hvid i farven, hunnen er brun og hvid. Slående hvide pletter på vinger, gump og halekanter er synlige i flugt. Næbbet er mørkt og kegleformet.
  • Størrelse: Længde 17-19 cm, vægt 29-40 g.
  • Rede: I en spalte eller hulning blandt klipper, lavet af mos, lav og tørv, foret med tørt græs og nogle få fjer.
  • Formering: 4-7 æg bliver lagt i juni, de bliver udruget af hunnen i 13 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i omkring 10-11 dage, og lærer at flyve efter omkring 12-14 dage.
  • Udbredelse: Yngler på de åbne højdedrag i det nordlige Lapland. Under forårstrækket sent i marts og tidlig i april kan den ses på landbrugsjord i store, rastløse flokke i det sydlige Finland, antallet kan være flere tusind fugle. Den finske ynglende bestand er anslået til 2.000-4.000 par. Antallet har været nedadgående.
  • Træk: Hovedsagligt om dagen. Efterårstrækket er i oktober-november, den kommer tilbage i marts-april. Overvintrer i det sydlige Rusland, også muligt omkring Nordsøen. Et lille antal kan blive i Finland om vinteren.
  • Føde: Frø.
  • Kald: Et klingrende “kililili”; kort sang er tydelig og melodisk.

Snespurv kan i alle fjerdragter genkendes på de brede hvide pletter på indersiden af vingerne, og dens hvide underside. Hannens sommerfjerdragt er stort set kridthvid, kun med sort farve på ryggen, vingespidser og hvidkantet hale. Hunnen har grå farve på hovedet, brunlig ryg og mindre hvide pletter på vingerne. I vinterfjerdragten har Snespurv rustent brunt skær over hoved og sider. Benene er sorte. Hannens næb er sort om sommeren og brunligt gult med en sort spids om vinteren. De har brune iriser.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page