0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Matti Leppänen, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sortstrubet lom

Gavia arctica

  • Familie: Lommer – Gaviidae
  • Udseende: Lidt større og har en tykkere hals end Rødstrubet Lom. Næbbet er solidt og dolklignende med overnæbbet lidt nedadbøjet. Næbbet bliver almindeligvis holdt vandret (Rødstrubet Lom løfter næbbet opad). Brystet står frem ved vandlinjen (uligt det fladere bryst hos Rødstrubet Lom).
  • Størrelse: Længde 63-75 cm, vingefang 100-127 cm, vægt 2-3,2 kg.
  • Rede: En lav høj lige ved vandkanten, lavet af rådnende vandplanter.
  • Formering: Næsten uvægerligt 2 æg bliver lagt midt i maj, udruget af begge forældre i 27-32 dage. Ungerne lærer at flyve efter omkring to måneder.
  • Udbredelse: Yngler over hele Finland, hovedsagligt ved søer med klart, næringsfattigt vand. Den ynglende bestand er anslået til 8.000-10.000 par.
  • Træk: Fra august flyver den sydpå for at overvintre i områder omkring Sortehavet og Middelhavet, den kommer tilbage tidlig i april. Data fra undersøgelser af bevægelser af ringmærkede fugle viser at Sortstrubet Loms trækrute er formet som en sløjfe med fugle som yngler i Sibirien og Fennoskandia trækker om efteråret over land til Sortehavet, men vender tilbage ad en mere vestlig rute over Botniske Bugt og Finland tilbage til dens yngleområder. Store flokke på træk, dannet af disse “arktiske” bestande passerer over finske farvande i maj.
  • Føde: Fisk, som typisk findes i klare søer (Aborre, Malle, Skalle), også lidt krebsdyr og bløddyr.
  • Kald: Det mest almindelige kald er et langt bærende og tilbagevendende “kwee-kow”.

Sortstrubet Lom er beskyttet over hele Finland og Åland.

I sin sommerfjerdragt har Sortstrubet Lom mørkt næb med rektangulære hvide markeringer. Den har mørkegrå farve på hovedet og bagsiden af halsen, og sorte og hvide striber omkring sit hvide bryst og omkring en rektangulær sort strubeplet. Dens underside er hovedsagligt hvid. Dens ben er sorte på ydersiden, men lysegrå på indersiden. Om sommeren er dens næb mørkt, og dens iris er rød.

Unge fugle har brungrå ryg og skællignende mønster, men mere grålig farve på hætte og nakke. En hvid lårplet er ofte synlig på unge Sortstrubet Lom i vandet. Den næb er lyst, og dens iris er rødlig brun.

I dens vinterfjerdragt har Sortstrubet Lom en mere ensfarvet overside. Dens underside er hvid, og den hvide lårplet er ofte tydelig. Den har også hvid farve på struben og kinderne under øjnene. Dens næb er lysegråt og dens ben er lysere end om sommeren, men dens iris forbliver rød.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!



Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page