0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Jari Hiltunen, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Stær

Sturnus vulgaris

  • Familie: Stære – Sturnidae
  • Udseende: Fjerdragten er hovedsagligt sort med et violet og grønt metallisk skær. Næbbet er gult. Kan forveksles med Solsort, men har en kort hale, og på jorden flytter den sig ved at gå, ikke hoppe på begge fødder som en Solsort. I flugt minder form og bevægelser om Silkehale. Unge fugle er ensfarvet brune.
  • Størrelse: Længde 19-22 cm, vægt 59-88 g.
  • Rede: I en hule eller redekasse. Lavet af strå, blade, plantestængler og nogle få fjer.
  • Formering: 3-8 æg bliver lagt i april-maj, udruget af begge forældre i omkring 11-14 dage. De flyvefærdige unger bliver i reden i 17-25 dage.
  • Udbredelse: Yngler omkring menneskelig beboelse i alle egne af Finland, men er sjælden i Lapland. Den finske ynglende bestand er anslået til 30.000-60.000 par. Antallet har været nedadgående på det sidste.
  • Træk: Trækker om dagen. Forlader Finland i september-november, kommer tilbage i marts-april. Overvintrer i lande omkring Nordsøen, også lejlighedsvis i Finland.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, bær, frø.
  • Kald: Kaldet er et groft hvæsende piben, sangen er meget varierende og kvidrende, kan dygtigt efterligne sangen hos andre fugle.

Om sommeren har voksne Stær sort fjerdragt med et violet og grønt metallisk skær og små hvide pletter. Deres næb er gule, og deres hale ser kort ud. Unge fugle har mørkere næb og ensfarvet lyst brun fjerdragt med lidt utydelige striber. I deres første juli skifter de unge fugle fjer og begynder på deres voksne fjerdragt. Eftersom de skifter forskellige dele af deres fjerdragt på forskellig tid kan deres udseende sent om sommeren være meget slående, med dele af fjerdragten stadig brun, og andre dele allerede sorte med de hvide pletter og metalliske skær som er karakteristisk for de voksnes fjerdragt.

Om vinteren er Stærs mørke fjerdragt dækket med gullige hvide pletter. Stær har rødlige brune ben. Deres næb er citrongule i yngletiden med farve på basen af undernæbbet, som er blågrå på hanner eller lyserød på hunner. Unge fugle og fugle i vinterfjerdragt har brunlige næb. Hanner har mørkebrun iris, men hunners iris er brun med en smal gullig ring.

Fra midsommer begynder Stære at danne flokke. Hvilende flokke kan vokse i størrelse til de er tusinder af fugle.

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page