0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Stor regnspove

Numenius arquata

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: En stor vadefugl med et langt næb som buer jævnt nedad bortset fra nær ved basen. Stor Regnspoves hoved er ret ensfarvet (sammenlignet med det mere stribede mønster på hovedet af den lignende Regnspove). Fjerdragten er gulbrun med fine mørkere mønstre.
  • Størrelse: Længde 48-57 cm, vingefang 89-106, vægt 415-980 g. Hunnen er større end hannen.
  • Rede: I en fordybning på tør jord på en mark, på en eng eller på en tue i en mose. Foret med tørt græs.
  • Formering: 4 æg bliver lagt i april-maj, udruget af begge forældre i 27-30 dage. Ungerne forlader reden hurtigt efter udklækning og lærer hurtigt at finde føde. Den lærer at flyve efter 40-50 dage.
  • Udbredelse: Yngler på landbrugsjord og moser så langt nord som Oulu og Karelia, kun sjældent længere mod nord. Yngler ikke i nordlige Lapland. Antallet har været nedadgående i det sydlige Finland. Den finske ynglende bestand er anslået til 35.000-50.000 par.
  • Træk: Kan trække om dagen eller natten. Hunner kan begynde at trække væk fra deres yngleområder ved slutningen af maj eller tidlig juni, hanner og unge fugle flyver sydpå i juli og august. Finlands ynglende Stor Regnspove overvintrer i Vesteuropa og kommer tilbage i april-maj.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, også bær.
  • Kald: Melodisk, tilbagevendende og langtrækkende “cur-lee”. Fugle på træk laver “Kwee” eller “kwee-kwee” kald.

Stor Regnspove er den største vadefugl i Finland. Dens fjerdragt er ensfarvet gulbrun med mørkere mønstre. I flugt er en hvid kileformet mønster på gumpen slående. Stor Regnspoves næb er langt, gråt og tydeligt nedadbøjet, bortset fra nær ved basen. Den hoved er ret ensfarvet og mangler de tydelige striber, som almindeligvis er synlige på hætten hos Regnspoven. Stor Regnspove har brun iris og dens næb er elfenbensfarvet nær ved basen og bliver mørkere mod spidsen.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page