0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Svaleklire

Tringa ochropus

  • Familie: Sneppefugle – Scolopacidae
  • Udseende: En mellemstor klire, omtrent som Tinksmed, men den er kraftigere og har kortere ben. Vingerne er mørke ovenpå og nedenunder, gumpen er hvid, halen hvid med bred sorte tværgående striber. Øjestriben er utydelig.
  • Størrelse: Længde 20-24 cm, vingefang 39-44 cm, vægt 75-85 g.
  • Rede: I en gammel drosselrede eller egernrede.
  • Formering: Lægger 4 æg i maj. Begge forældre ruger i 20-23 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 4 uger. Ungerne forlader reden og lærer at finde mad selv meget hurtigt.
  • Udbredelse: Yngler i skove nær moser og damme så langt nord som centrale Lapland, men bliver gradvis sjældnere længere mod nord. Den finske ynglende bestand er anslået til 70.000-100.000 par. Enlige individer ses ofte under trækket.
  • Træk: Natlig. Forlader Finland i juli – august, kommer tilbage imellem tidlig i april og midt i maj. Overvintrer omkring Middelhavet og i Afrika.
  • Føde: Hvirvelløse dyr, skud og knopper.
  • Kald: Et tydeligt, ringende “pluit-wit-wit”.

Svaleklirer minder om Tinksmed, men er lidt større og kraftigere med mørkere og mindre plettet ryg og mere ensartede hvide sider. Deres vinger er også bredere end dem hos Tinksmed og har mørkere undersider. I flugt står deres hvide gump i slående kontrast med deres ellers mørkere øvre dele og får dem at ligne en stor Bysvale. De har grå ben, sort næb med en rødlig base og mørkebrun iris.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page