0:00
0:00
Svartbag til venstre, Almindelig Kjove til højre.

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Svartbag

Larus marinus

  • Familie: Måger – Laridae
  • Udseende: Finlands største måge. Solidt næb, tyk hals og gråligt lyserøde ben. Ryg og vinger er sorte foroven og hovedsagligt hvide forneden. Unge fugle har mange mørke og lyse markeringer.
  • Størrelse: Længde 61-74 cm, vingefang 144-166, vægt 1,2-1,8 kg.
  • Rede: Stor, lavet af græs, mos og andet materiale på et åbent sted, ofte på det højeste sted på en lille ø, på en klippe eller på en moset tue.
  • Formering: 2-4 æg bliver lagt fra sent i april, udruget af begge forældre i omkring 26-28 dage. Ungerne er lærer at flyve efter omkring 7 uger.
  • Udbredelse: Yngler på havstrande, på øer i store søer og i moser i de centrale egne af Finland. Den finske ynglende bestand er anslået til 2.300 par.
  • Træk: Delvis trækfugl, flytter sydpå efter is forholdene. Overvintrer omkring den sydlige Østersø og i Vesteuropa.
  • Føde: Altædende. Æder ofte ved affaldspladser eller fiskehavne, og følger skibe på havet. Føden kan omfatte fisk, unge fugle, æg og ådsler. Kan også chikanere andre fugle for at stjæle mad fra dem.
  • Kald: Ligner det hos Sølvmågen, men er dybere og grovere.

Svartbag er den største og mest solidt byggede måge, som findes i Finland. Voksne har sorte vinger og ryg, med hvidt hoved, hals og bug. Deres fjerdragt ligner i farven meget Sildemåges, men de kan skelnes på deres bredere og stumpere vinger, det bredere hvide bånd langs bagkanten af vingerne og deres gråligt lyserøde ben (Sildemåge har gule ben).

Ung Svartbag er hovedsagligt dækket med brune og grå mønstre, og vanskelige at skelne fra unge Sølvmåger. De får først de første sorte fjer på vinger og ryg når de skifter fjer efter deres anden vinter (januar-april). Svartbags ben er gråligt lyserøde (voksne) eller blålig rødt brune (unge fugle). Iris kan være lysegul (voksne) eller mørkebrun (unge fugle). Voksnes næb er gult med en rød plet på undernæbbet. Unge fugles næb er brunligt sorte eller gulligt hvide med en lys spids. Fugle i deres tredje vinter og sommer har mørke markeringer på midten af næbbet. Deres næb får først voksne farver i deres femte år.

Andre arter i samme genus
Andre arter i samme familie

Follow us!

Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page