0:00
0:00

© Copyright: Billeder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Lydfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Tejst

Cepphus grylle

  • Udseende: En lille sort alkefugl, med en stor hvid vingeplet. Smalt og spidst næb. Vinterfjerdragten er mere sort og hvid.
  • Størrelse: Længde 32–38 cm, vingefang 49–58 cm, vægt 380–575 g.
  • Rede: Æg lagt på bar klippegrund eller i hulninger eller sprækker blandt klipper, med småsten som redemateriale.
  • Formering: 2(–3) æg lagt maj-juni, udruget af begge forældre i 29 dage. De næsten flyvedygtige unger forlader reden efter omkring 40 dage, når de stadig ikke er i stand til at flyve på grund af deres tykke form, men de bliver senere selvstændige.
  • Udbredelse: Fundet på Finlands ydre øhav, i antal kommer de på et total på 17,000–19,000 par. Yngler i kolonier.
  • Træk: Flyver sydpå fra august til tidlig om vinteren, den kommer tilbage i marts-april. nogle fugle kan blive tilbage i Finland om havet ikke fryser til, men nogle trækker til den sydlige del af Det Baltiske Hav.
  • Føde: Bundædende fisk, hovedsaglig tangspræl og kutling, så vel som tobiskonge og andre mere mobile fisk. Kan bringe adskillige fisk samtidig tilbage til ungerne i reden, båret på tværs i næbbet.
  • Kald: Højt, skælvende fløjt, eller et “tiist tist tist” kald, som minder om en Vestlig skærpiber.

Voksnes fjerdragt er fuldstændig sort, bortset fra en stor hvid vingeplet. Tejster har mere hvide markeringer i deres vinterfjerdragt, og ser meget blege ud fra afstand, med hvide hoveder og undersider og gråligt stribede oversider, så vel som den fuldstændig hvide vingeplet. Unge fugle minder om voksne i vinterfjerdragten, men ser mere luvslidte ud, og har grå pletter på deres hvide vingepletter.

Tejsters ben er røde (voksne fugle) eller rødlig brune (unge fugle). De har sorte næb og brune regnbuehinder.

Tejster flyver tæt på vandet med hurtige vingeslag, og hælder deres kroppe fra side til side.

Andre arter i samme familie

Follow us!Identificer arter!

Sivun alkuun / Top of the page