© Copyright: Kuvat:

Sanna Saari

. All rights reserved.

Ruskokivitupsu

Sphacelaria arctica

  • Ylemmät taksonomiset tasot: Phaeophyta (Ruskolevät) – Sphacelariales
  • Heimo: Sphacelariaceae
  • Koko: 1–6 cm
  • Ulkonäkö ja erityispiirteet: Ruskokivitupsu on jäykkä, ruskea tai tumman harmaanruskea tupsu. Keskirangasta epätasaisesti harittavat, pareittain lähtevät sivuhaarat antavat levälle partasutimaisen yleisilmeen. Mikroskoopilla tarkasteltaessa erottuvat sekovarren sekä vuorottelevat että vastakkaiset, eripituiset haarat. Solut ovat isoja, neliön tai suorakulmion muotoisia, pituus- ja poikittaissuuntiin jakautuneita. Sekovarren tyvi on kuorisolujen peittämä, alaspäin taipunein haaroin. Sekovarsi päättyy suureen, pigmenttitäytteiseen kärkisoluun. Ruskokivitupsun itiöpesäkkeet ovat suvuttomalla vaiheella yksilokeroisia ja suvullisella monilokeroisia. Molempia vaiheita voi esiintyä samassa yksilössä. Yksilokeroisia itiöpesäkkeitä esiintyy pääasiassa talvisin, mutta yksittäisiä itiöpesäkkeitä näkee myös kesäisin.
  • Levinneisyys ja elinympäristö: Ruskokivitupsu on monivuotinen arktisten merten laji. Sitä esiintyy yleisenä ulkosaariston sublitoraalissa (syvyys 1–17 m) kivipinnoilla koko Itämeren alueella ja se voi olla jopa vallitsevana syvyyksissä, joihin muu leväkasvillisuus ei yllä. Runsaimmillaan ruskokivitupsu on 8–12 m syvyydessä punalevien seassa, missä se saattaa muodostaa tiheitä kasvustoja.
  • Lisääntyminen: Ruskokivitupsun suvulliset ja suvuttomat vaiheet ovat saman näköisiä, mutta itiöpesäkkeet poikkeavat toisistaan (katso yllä). Laji pystyy tuottamaan lämpimässä vedessä suvuttomasti suuria määriä itusilmuja, mikä voi olla osasyy lajin yleisyyden pitkäaikaisvaihteluun.

Litoraali

Litoraali tarkoittaa rantavyöhykettä, tarkemmin rajattuna ylimmän vedenpinnan tasolta vesikasvillisuuden alarajaan asti. Litoraali voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen:
Sublitoraali on syvin litoraali, eli alue joka on aina veden peittämä.
Hydrolitoraali voi olla vedetön matalan veden aikana.
Geolitoraali on veden alla vain korkean veden aikana.

Muita lajeja samasta ryhmästä

Seuraa meitä!Tunnista lajeja!

Sivun alkuun / Top of the page