© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Hästskräppa

Rumex aquaticus

  • Synonym: Hästsyra
  • Familj: Slideväxter – Polygonaceae
  • Höjd: 80–150 cm. Stjälk upprätt, vanligen oförgrenad ända till blomställningen, fårad, rödaktig.
  • Blomma: Vanligen tvåkönad. Blomskaftets led basalt. Hylleblad i två kransar. Yttre krans med små spärrande blad. Inre krans bestående av brett trekantiga, något naggade blad utan gryn, bildar fruktfoder. 6 ståndare. Pistill sambladig, 3-talig, med 3 stift. Blomställningen en sammansatt klase.
  • Bladen: Lågblad långskaftade och kala. Bladskiva längre än bred, avlångt trekantig med hjärtlik bas och endast svagt vågig i kanterna. Bladen strödda.
  • Frukten: Brun, vasst trekantig och glänsande nöt.
  • Växtplats: Flod-, sjö- och havsstränder, diken, bäckar och våtmarker. Vanligen i vattenbrynet eller längre upp.
  • Blomningstid: Juli–september.

Syrorna (Rumex) är växtsystematiskt en svår grupp då arterna lätt korsar sig. Kännetecknen hos fodret runt de mogna fröna är nödvändiga att ha för artbestämningen.

Hästskräppan som även kallas hästsyran är en flerårig växt. Den hör i sitt släkte till den grupp (sektion) som har tvåkönade blommor och foder som är klart längre än frukten. Den ställer inte stora krav på sin växtplats och är något kontinental till sin utbredning.

Vattenskräppan elle vattensyran påminner något om hästsyran men är sällsyntare och tydligare en vattenväxt. Arterna kan skiljas på storleken eller på fruktfodrets karaktärer. Vattensyran kan bli t.o.m. 250 cm hög och fruktfodrets blad har hos denna art långsträckta gryn.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page