© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Pilblad

Sagittaria sagittifolia

  • Familj: Svaltingväxter – Alismataceae
  • Höjd: 20–80 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk med tre vita kronblad, vanligen med en violett fläck vid basen. Tre foderblad. Enkönade blommor. Hanblommor med många ståndare. Honblommor med många päronformade pistiller. Honblommor nedtill, ibland tvåkönade blommor mitt i och hanblommor upptill i blomställningen. Blommorna är tre i varje krans.
  • Bladen: Långskaftade, helbräddade. Bladskivor pillika, basalflikar nästan lika stora som ändfliken. Flytblad som är mer rundade och blad ovan vattenytan vilka är spetsiga. Undervattensblad bandlika.
  • Frukten: Nöt.
  • Växtplats: På leriga och mjuka sjö-, å- och brackvattensvikstränder i grunt vatten eller på fuktig mark. I rinnande vatten ibland som undervattensväxt.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Pilbladet har vanligen undervattens-, flyt- och ovanvattensblad vilka är något olika till utseendet. På djupt vatten har den endast undervattensblad och här blommar den vanligen inte. Bäst blommar den om den växer på vattendjup under 50 cm. Blommorna är vita och de utvecklas inte alltid till frukt. Frukterna är lättare än vatten och kan flyta länge och på detta sätt sprida växten med vattenströmmar.

Pilbladet skiljs från sin nära släkting trubbpilbladet (S. natans) på att de pillika bladens bakåtriktade flikar hos trubbpilbladet är mycket korta eller saknas. Blomman är likadan hos de två arterna men ståndarknapparna som hos pilbladet är violetta, är gula hos trubbpilbladet.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page