© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. All rights reserved.

Aftonfalk

Falco vespertinus

  • Familj: Falkfåglar – Falconidae
  • Allmänna kännetecken: En medelstor falk. Den gamla hanen har en mycket mörk “rödbyxa”, honan gulskiftande under och blågrå ovan. Ungfåglar liknar lärkfalk. Ryttlar likt tornfalken.
  • Storlek: Längd 28-34 cm, vingbredd 65-76 cm, vikt 230-265 g.
  • Bo: Häckar i gammalt ekorr-, kråk- eller rovfågelbo, honan hämtar i någon mån stjälkar m.m. till boet.
  • Häckning: Lägger 1-5 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 27-28 dygn. Ungarna flygga efter 27-30 dygn.
  • Utbredning: En sällsynt sommargäst som i Finland mest påträffas under flyttningstiden i slutet av våren och sensommaren. Trivs i sitt huvudsakliga utbredningsområde på öppna platser, på stäpper och älvdalar där den häckar i kolonier på allt från några upp till 100 par. Hos oss sällsynta, tillfälliga och enskilda häckningar, stammens storlek beräknad till 0-5 par.
  • Flyttning: Sommargäst från maj till september. Övervintrar i Afrika.
  • Föda: I huvudsak insekter.
  • Läten: Högljudd på häckningsplatserna, vanligaste lätet “kekekeke”.

Den adulta aftonfalkhanen är nästan enfärgat blågrå (ser helsvart ut i dåligt ljus) utom på de mörkröda “byxorna” och undergumpen och de i flykten synliga grå vingpennorna. Honans hjässa och undergump är rostgul, på flankerna och buken svagt randig. Honans rygg är blågrå och mörkt tvärbandad. Strupen och halssidorna är vita, mustaschstrecket och området kring ögat är mörka. Ungfågeln är kraftigt streckad undertill, bruntonat grå på ryggen och ansiktsmönstret liknar den adulta honans. Hos ungfågeln saknas den adulta honans rostgula färg (liknar ung lärkfalk och svår att skilja från denna.)

Aftonfalkens tarser är rödorange (ljusare hos ungfågeln). Hanens näbb är rödorange med svart spets, honans och ungfågelns näbb är gul med blågrå spets. Vaxhuden hos aftonfalken är orangeröd, iris är mörk och runt ögat finns en rödorange ögonring.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page