0:00
0:00
© Simo Mikkonen © Simo Mikkonen

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Simo Mikkonen, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Björktrast

Turdus pilaris

  • Familj: Trastar – Turdidae
  • Allmänna kännetecken: En stor, kraftigt byggd, långstjärtad, brokig trast. Bakryggen, övergumpen och nacken grå. Vingundersidan, vingroten och buken vita. Ett ockrafärgat bälte över bröstet. Strupen, bröstet och flankerna streckade.
  • Storlek: Längd 22-27 cm, vikt 82-138 g.
  • Bo: I träd, sällan på annan plats (vedhög, klippbrant) på 1-27 m höjd. Byggt av torrt gräs och lera, fodrat med tunna strån.
  • Häckning: Lägger 3-7 ägg i april. Endast honan ruvar, ruvningstid 11-14 dygn. Ungarna i boet 11-15 dygn. Häckar på våren i kolonier, vid andra häckningen byter den biotop och häckar inte i kolonier utan enskilt eller i lösa kolonier med några få par. Det gemensamma försvaret av kolonierna erbjuder under våren ett effektivt skydd också för andra fågelarter.
  • Utbredning: Häckar i olika skogstyper i nästan hela Finland. Vanlig nära odlingar, ovanligare i skogsmarker. Finlands häckningsbestånd uppskattat till 1.000.000-2.000.000 par.
  • Flyttning: Natt- och dagflyttare. Höstflyttning i september-oktober, vårflyttning i april-maj. Övervintrar i västra och södra Europa. Förekommer rikligt vintertid också i Finland under goda bärår.
  • Föda: Maskar, sniglar, insekter, spindlar, höst- och vintertid bär.
  • Läten: Olika tjattrande ljud. Sången gnällande gnisslande.

Björktrasten är en stor trast, litet mindre än dubbeltrasten. Ryggen är rödbrun, huvud, nacke och övergumpen är grå. Bröstet är rostgult och svartprickigt. De svarta prickarna fortsätter ner på flankerna på båda sidor om den vita buken. Stjärt- och vingpennorna är svarta, vingundersidans täckfjädrar och undre vingroten är liksom hos dubbeltrasten vita. Könen har närmast identisk fjäderdräkt. Ungfågeln är brungrå på huvud och nacke och har mera prickar.

Björktrastens tarser är bruna. Näbben är på vintern orange med svart spets, och på sommaren helt gul (hane) eller gul med litet brunt på övernäbben (hona och ungfågel). Iris är mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page