0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Dvärgmås

Hydrocoloeus minutus

  • Familj: Måsar och trutar – Laridae
  • Synonym: Larus minutus
  • Allmänna kännetecken: Liten, gracil mås. Snabba, ljudliga vingslag. Liknar tärna i flykten. Vingspetsarna rundade, vingen svart undertill, ljusgrå på ovansidan.
  • Storlek: Längd 24-28 cm, vingbredd 62-69 cm, vikt 105-180 g.
  • Bo: På flytande säv- eller vasshögar eller i andra sjöfåglars gamla bon. Boet byggs av torra växtdelar av vattenväxter som råkar finnas till hands.
  • Häckning: Lägger 1-5 (i medeltal 3) ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 20 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 21-24 dygn.
  • Utbredning: Häckar i små kolonier i näringsrika sjöar, dammar och havsvikar. Påträffas i lämpliga miljöer ända upp till södra Lappland. Antalet par i Finland 10.000-20.000.
  • Flyttning: Övervintrar på öppet hav nära kusten i Nordsjön, Atlanten och Medelhavet. Höstflyttning i juli-september och vårflyttning i maj.
  • Föda: Av måsarna den mest specialiserade på insekter som den snappar upp från ytan eller fångar i luften.
  • Läten: Ett upprepat nasalt kajalikt “kjäk”.

Dvärgmåsen påminner en skrattmås, men är mindre och smäckrare och har mer rundade vingar. Huvudet är kolsvart ända till nacken. Vingarna har avrundad spets och är svarta på undersidan, med undantag av den vita bakkanten. Ovansidan är jämngrå till färgen. I framkanten av handen saknas den för skrattmåsen typiska vita kilen. Dvärgmåsens vinterdräkt påminner om skrattmåsens: av den mörka färgen återstår bara en mörk fläck bakom ögat. Vingarna bibehåller färgen även under vintern.

En ung dvärgmås påminner om en ung skrattmås, men den saknar den vita framkanten på skrattmåsens hand liksom också den mörka randen i bakkanten av handen (i spetsen på armpennorna finns en otydlig, brunaktig kant).

Dvärgmåsens tarser är klarröda på sommaren och rödskiftande på vintern. Näbben är rödbrun på sommaren och svart på vintern. Iris är mörk och orbitalringen röd.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page