0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Fjälluggla

Bubo scandiacus

  • Familj: Äkta ugglor – Strigidae
  • Allmänna kännetecken: En mycket ljus uggla nästan lika stor som en berguv. Hanen nästan rent vit.
  • Storlek: Längd 53-65 cm, vingbredd 125-150 cm, hanens vikt 1 280-2 300 g, honans vikt 1 700-2 950 g.
  • Bo: En bogrop på gruskulle med öppen utsikt.
  • Häckning: Lägger beroende på födotillgången 5-12 (-14) ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 30-38 dygn. Ungarna i boet 12-20 dygn, ungarna behjälpligt flygfärdiga efter 30 dygn och fullständigt efter 50 dygn.
  • Utbredning: Häckar endast tillfälligt i Lapplands fjällområden. Häckningen koncentreras endast till lämmelrika år och arten kan låta bli att häcka i Finland till och med under tiotals år. Då tundrans smågnagarpopulationer kraschar söker sig fjällugglan söderut och påträffas då i södra Finland, Östersjöns södra delar och ända ner till mellersta Europa.
  • Flyttning: Flyttar i öst-västlig riktning på de arktiska områdena cirkompulärt troligtvis beroende av variationerna i lämmelpopulationerna.
  • Föda: I huvudsak lämlar, men också andra smågnagare och fåglar.

Fjällugglehanen är i storlek med berguven och snövit. Honan och ungfågeln är också nästan helvita men har varierande mängd mörka tvärstreck. Fjällugglans tarser är fjäderklädda, klorna och näbben är mörka och iris är gul.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page