0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gluttsnäppa

Tringa nebularia

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: Vår största snäppa. Näbben rätt kraftig, en aning (ofta tydligt) böjd uppåt. Vingarna jämt mörkgråbruna. Stjärten till stor del vit. Övergump och ryggkil vita.
  • Storlek: Längd 30-34 cm, vingbredd 55-62 cm, vikt 155-210 g.
  • Bo: En grop i marken, fodrat med lav och barr. Boet ofta på tallmo i snår eller bland laven.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 22-25 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 25-26 dygn. Ungarna borymmare, söker själv sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar i norra Finland, sällsynt ner till norra Satakunta, norra Tavastehus och södra Karelen. Finlands häckningsbestånd beräknat till 30.000-40.000 par.
  • Flyttning: Oftast nattflyttare. Höstflyttningen från slutet av juni till september, återkomst i april-maj. Övervintrar i medelhavsländerna och i Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur och småfisk.
  • Läten: Ett ljudligt 2- eller 3-stavigt “kjyy-kjyy”.

Gluttsnäppan är störst bland snäpporna. Dess näbb är rätt kraftig och ofta tydligt uppåt böjd. Vingarna är jämt mörkgråbruna och huvudet, halsen och bröstet är grårandiga. Renvit buk, till stora delar vit stjärt, den vita övergumpen och ryggkilen tillsammans med de mörkare vingarna får gluttsnäppan att se tvåfärgad ut. Gluttsnäppans tarser är grönaktiga och långa. I flykten når de tydligt förbi stjärtändan. Näbben är grå (spetsen mörkare) och iris är mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page