0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Göktyta

Jynx torquilla

  • Familj: Hackspettar – Picidae
  • Allmänna kännetecken: En fågel som hör till hackspettarna och som ser originell ut. Spräcklig i brunt och grått. Skygg, upptäcks oftast på grund av lätet, en klagande pipande serie som påminner om hackspettens läte.
  • Storlek: Längd 16-18 cm, vikt 32-43 g.
  • Bo: I holk eller hålighet i träd. Inga bomaterial. Övertar bohål genom att ta bort andra fåglars bon.
  • Häckning: Lägger 4-13 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 11-19 dygn. Botid 17-22 dygn.
  • Utbredning: Häckar i öppen skog i södra och mellersta Finland, sällsynt också i Lapplands skogar. Häckningsbeståndet i Finland beräknat till 5 000-15 000 par. Arten har minskat kraftigt.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttning i augusti, vårflyttning i april-maj. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Myror och myrägg.
  • Läten: En enformigt klagande serie pipanden.

Göktytan är en hackspettfågel ungefär i storlek med en sparv, har utdragen kroppsform med en grå och brunspräcklig fjäderdräkt som en fintecknad nattskärra. Speciella igenkänningsmärken i dräkten är ockragul streckad strupe, nackens och ryggens svarta längsstreckning och den grå stjärten med svartskiftande tvärstreck. Göktytans tarser är ljusbruna (adult) eller grå(ungfågel). Näbben är ljusbrun (adult) eller mörkt rödaktig (ungfågel). Iris är brun(adult) eller gulgrå(ungfågel).

Göktytan är ganska skygg och trycker ofta mot det lavklädda underlaget och litar då på sin skyddsfärg. Göktytan väser likt en orm mot bostörare och gungar på huvudet genom att svänga med halsen.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page