0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gråhäger

Ardea cinerea

  • Familj: Hägrar – Ardeidae
  • Allmänna kännetecken: En stor, kraftigt byggd grå hägerart. Skiljer sig från tranan i flykten och också stående på den indragna halsen. Näbben är rak och kraftig.
  • Storlek: Längd 84-102 cm, Vingbredd 155-175 cm, vikt 930-1 150 g.
  • Bo: Ett slarvigt byggt stort risbo. Boträd vanligtvis en gran eller tall. Placeras i trädets krona och kan vara i bruk i åratal.
  • Häckning: Lägger 4-6 ägg i maj. Hägerparet ruvar turvis i 4-6 timmar. Ruvningstid 25-28 dygn, ungarna flygfärdiga efter ca. 50 dygn. Häckar gärna i kolonier.
  • Utbredning: En fåtaligt häckande flyttfågel i Finland (ca 100 par). Under senare år har arten också påträffats vintertid.
  • Flyttning: Övervintrar i västra och södra Europa. Höstflyttningen från mitten av augusti ända till början av november; vårflyttningen i mars-maj.
  • Föda: Lurar på byten genom att stå orörlig i strandvattnet, äter fisk och andra små djur som påträffas vid stranden.
  • Läten: Ett hest, fult skrän, som i någon mån liknar nötskrikans läte.

Gråhägern är ljusgrå ovan och gråvit under. Huvudet är vitt utom ett svart streck som börjar från ögat och går bakåt till nacken. I nacken finns det förlängda fjädrar (nacktofs). Häckande häger har rödskiftande ton på halssidan, på halsen och bröstet förekommer det svarta prickrader. Gråhägerns näbb är gul eller orangegul, tarserna smutsbruna och iris är gul.

Gråhägerns ungfågel liknar den adulta men hjässan och halsen är grå (halsen saknar den röda tonen). Näbben är brunaktig och iris är vit.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page