0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gråsparv

Passer domesticus

  • Familj: Sparvar – Passeridae
  • Allmänna kännetecken: En hemtrevlig tjattrare i städer och byar. Hanens hjässa och kinder grå, rödbrun rand bakom ögat. Ryggen bruntonad, kraftigt svartfläckig. Honan mer enhetligt gråbrunfärgad.
  • Storlek: Längd 14-16 cm, vikt 29-38 g.
  • Bo: I håligheter i byggnader, i holkar, ibland i träd. Byggt av gräs, fodrat med fjädrar, hår, trådstumpar o.dyl.
  • Häckning: Lägger 3-7 ägg. Båda könen ruvar, ruvningstid 11-15 dygn. Ungarna är kvar i boet i 13-18 dygn. Häckningssäsongen mycket lång, i städer kan det finnas bon under hela året. Kullar 2-3 gånger per år.
  • Utbredning: I bebyggelse i hela landet. Arten har minskat under senare tid. Finlands häckningsbestånd beräknat till 240.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel. En liten del av stammen kan göra korta vandringar. Flyttningsrörelser i oktober och i mars-maj.
  • Läten: Typiskt läte “zilp-zilp”. Till lätena hör också andra kvitterljud.
  • Föda: Frön, ryggradslösa djur.

Gråsparven är en rätt robust fågel med kraftig näbb. Gråsparven skiljer sig från liknande finkar på avsaknaden av vitt på de yttre stjärtfjädrarna. Dessutom är stjärten kortare än hos finkarna. Hanen har gråvita kinder, grå hjässa, svart haklapp och en rödbrun rand som går bakom ögat till nacken. Honans huvud saknar den hos hanen typiska teckningen och nästan det enda synliga kännetecknet på huvudet är ett diffust, ljust ögonbrynsstreck. Gråsparvens ryggsida är svartprickigt bruntonad och vingen har ett smalt vitt vingband. Tarserna är ljusbruna. Hanens näbb är svart i sommardräkt (mars-september) och brunsvart med gulaktig spets i vinterdräkt, samma färg som hos honan under hela året. Ungfågelns näbb är brunsvart med gul spets. Gråsparvens iris är rödbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page