0:00
0:00
Picus viridis

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Gråspett

Picus canus

  • Familj: Hackspettar – Picidae
  • Allmänna kännetecken: Liknar gröngöling, med vilken den ofta förväxlas. Huvudet till största delen, nacken och buken grå, övergumpen gulgrön. Mustaschstrecket och tygeln framför ögat svarta. Hanen har litet rött i pannan.
  • Storlek: Längd 27-32 cm, vikt 110-141 g.
  • Bo: Hål oftast i lövträd (asp, klibbal, björk).
  • Häckning: Lägger 5-10 ägg i april-maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 17-18 dygn. Boungar i 23-27 dygn.
  • Utbredning: Fåtalig häckningsfågel i gamla löv- och blandskogar i södra Finland. Längre norrut lokal eller tillfällig. Finlands häckningsbestånd beräknat till 1 500-2 500 par.
  • Flyttning: Stannfågel, som dock kan vandra korta sträckor. Vandringar från september till mars-april. Förflyttningarna sträcker sig sällan över havet.
  • Föda: Myror och deras ägg, insekter som lever i ruttnande träd, bär. Besöker fågelbord under vintern.
  • Läten: Spelläte en melankolisk långt hörbar visslingsserie “kjyy-kjyy-kjyy kjyy kjyy”, långsammare och sjunkande mot slutet. Trummar sällan.

Gråspetten är större än större hackspett, och grön till färgen. Huvudet och buken är grå och övergumpen gröngul. På huvudet finns svart bara på tygeln och mustaschstrecket. Hanen har på huvudet rött endast i pannan. Hos honan och ungfågeln saknas rött i pannan. Gråspettens tarser är grågula, näbben mörkgrå och iris röd.

I Finland förväxlas gråspetten ofta med gröngölingen (Picus viridis) som hos oss är en stor raritet. Gröngöling påträffas i minskande antal i Sverige och i de baltiska länderna. Östersjön är en effektiv barriär för gröngölingen, för gröngölingen undviker att korsa stora öppna platser. Gröngölingen är större än gråspetten. Gröngölingen har alltid mycket svart kring ögonen och rött på hjässan och ända ner till nacken. Gröngölingen saknar den för gråspetten typiska grå färgen på huvudet.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page