0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Kärrsnäppa

Calidris alpina

  • Underarter: ssp. alpina, ssp. schinzii
  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: Lätt att känna igen i sommardräkt på den svarta buken. I vinterdräkt och ungfågel liknar småsnäppa men är dock större och har längre näbb.
  • Storlek: Längd 17-21 cm, vingbredd 32-36 cm, vikt 35-62 g.
  • Bo: En grund grop i marken eller på tuva, bomaterial torrt hö och blad.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 21-24 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 18-21 dygn. Ungarna borymmare, söker själva sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar fåtaligt på västkusten (underart schintzii) och i Enontekis, Utsjokis och Enares karga fjällhögland (undrart alpina). Söker under flyttningen föda på leriga stränder, blåstångvallar och på utskären ibland i flockar på hundra- eller till och med tusentals individer. Finlands häckningsbestånd uppskattat till 300-600 par. Underarten schintzii är utrotningshotad, i Finland häckar 60 par. Man försöker stärka stammen genom att röja och återställa igenvuxna havsstrandängar.
  • Flyttning: Natt- och dagflyttare. Höstflyttningen från slutet av juni till oktober, återkomst i april-maj (nominatrasen i maj-juni). Övervintrar i västra och södra Europa och i Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett rullande “dsryy”.

Den adulta kärrsnäppans bästa kännetecken är den svarta bukfläcken, som inte finns hos någon annan vadare i samma storlek. Ryggen är rostbrun- och svartbrokig. Halsen och bröstet är grårandiga. Ungfågel och adult i vinterdräkt saknar den svarta färgen på buken, och bröstet är mörkprickigt och buken är vit. Kärrsnäppans näbb är litet längre än huvudet och en aning nedåtböjd. Tarserna är olivgröna, näbben är svart och iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page