0:00
0:00
© Simo Mikkonen

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Simo Mikkonen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Koltrast

Turdus merula

  • Familj: Trastar – Turdidae
  • Allmänna kännetecken: En mörk, stor trast. Hanen helsvart, honan och ungfågeln mörkbruna. Blandas ofta med stare men skiljs från denna på den långa stjärten och att den rör sig genom att hoppa jämfota.
  • Storlek: Längd 23,5–29 cm, vikt 80–135 g.
  • Bo: På marken eller i ett träd, oftast på under 3 m höjd. Stor variation på boplatser. Byggt av torrt gräs och lera, fodrat med tunna strån. Liknar björktrastens bo, men kännetecknas av rikligt med grön mossa i ytterväggen.
  • Häckning: Lägger 2–6 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 11–14 dygn. Ungar i boet 12–16 dygn. Häckningstid mycket lång, speciellt i södra Finlands städer, där bon har påträffats från februari till november.
  • Utbredning: Häckar i södra och mellersta Finlands bland- och lövskogar. Utbredningen minskar norrut men sträcker sig till södra Lappland. Finlands population beräknas till 300.000–450.000 par.
  • Flyttning: I huvudsak nattflyttare. Höstflyttningen i september-november, återkomst i mars-april. En del övervintrar i Finland, men största delen flyttar till Västeuropa.
  • Föda: Ryggradslösa djur, bär, frön.
  • Läten: Lockläte ett klirrande “srri”, varningsläte “tsiih” eller hamrande “pli-pli-pli”. Sången ljudlig, melodisk med mörk klang. Börjar sjunga redan mycket tidigt på våren, aktivare i gryningen och i skymningen.

Koltrasthanen har gulorange näbb och kolsvart fjäderdräkt. Honan har en brungrå fjäderdräkt, strupen är ljus och på bröstet syns svaga prickar. Ibland kan honan ha ljust på buken och förväxlas då med ringtrast. Den unga koltrasten är varierande mörk och kännetecknas av en starkt rostfärgad fjäderdräkt, som finns kvar ända till förhöstens ruggning. Koltrastens tarser är mörkbruna. Näbben är hos den adulta hanen gulorange, den första vintern svartbrun och senare delvis gul. Honans näbb är mörkbrun och delvis gul eller första vintern mörkbrun. Iris är mörkbrun.

Koltrasten förväxlas ofta med staren. Staren är mindre och har kortare stjärt. Ett bra sätt att skilja på arterna är sättet att röra sig på marken: koltrasten hoppar och staren går.

Koltrasten är Nylands landskapsfågel och Sveriges nationalfågel.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page