0:00
0:00
Havstrut och Labb

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Labb

Stercorarius parasiticus

  • Familj: Labbar – Stercorariidae
  • Allmänna kännetecken: En långvingad, smärt havsfågel i storlek med fiskmås. Vanligen en iögonfallande ljus fläck på handpennornas bas i vingtoppen. Många olika dräkter och färgformer. Snabb och kraftfull flykt, rövar föda från andra sjöfåglar genom att förfölja och attackera dem tills de spyr upp eller släpper sitt byte.
  • Storlek: Längd 37-44 cm, vingbredd 100-115 cm, vikt 385-600 g.
  • Bo: En grund fördjupning i marken.
  • Häckning: Lägger i maj-juni 1-2 ägg. Båda könen ruvar, ruvningstid 24-28 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 30 dygn.
  • Utbredning: Häckar på skär i skärgården och på den arktiska tundran. Populationen i Finland ca 500-550 par.
  • Flyttning: Höstflyttning juli-september, återkomst i april-maj. Genomflyttande arktiska fåglar flyttar senare på hösten och på våren. Övervintrar i de afrikanska, amerikanska och asiatiska tropiska havsområdena. En i Finland ringmärkt labb har återfunnits i Brasilien.
  • Föda: Fisk, insekter, fågelungar. Rövar byten från andra havsfåglar, kan till och med fånga flyttande småfåglar i luften över havet.
  • Läten: Ett gnällande, utdraget “giah”.

Labben är slankare och litet mindre än den bredstjärtade labben. Labben har många olika dräkter som varierar med ålder och individ. Den förekommer i två färgformer: ljusa och enfärgat mörka. Den ljusa färgformen är mörkbrun ovan och vitaktig under. Labbens hjässa är svart, kinderna gula och på bröstet finns ofta ett otydligt bröstband. På handens framsida finns ett ljust mönster oberoende av färgtyp.

Labbens mörka form och ungfågeln är så gott som enfärgat mörkbruna. Den adulta fågelns bästa artkännetecken är stjärtens upptill 10 cm långa mittpenneprojektioner. Hos den unga fågeln är sprötena mycket kortare.

Labben har mörka tarser, simhuden är svart, näbben är svartbrun med mörk spets (adult) eller blågrå (ungfågel) och irisen är mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page