0:00
0:00
Hirundo rustica x Delichon urbicum

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Simo Mikkonen, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Ladusvala

Hirundo rustica

  • Familj: Svalor – Hirundinidae
  • Allmänna kännetecken: Vår vanligaste svala. Ovansidan helt mörk, buken vit utom det mörka bröstbandet. Ansiktet mörkrött eller ljust rostbrunaktigt. En lång kluven stjärt.
  • Storlek: Längd 17-21 cm (stjärtens ytterpennor 8-13 cm), vikt 15-25 g.
  • Bo: Ofta inne i byggnad, under broar och bryggor. Byggt av jord, lera, halm och stjälkar. Fodrat med fjädrar och rottrådar.
  • Häckning: Lägger 4-7 ägg i maj-juni. Troligen endast honan ruvar, ruvningstid 14-16 dygn. Ungarna i boet 17-21 dygn. Om paret börjar en ny häckning matas ungarna bara 10-12 dygn efter att de lämnat boet. Annars håller familjen ihop tom. över en månad.
  • Utbredning: Häckar i kulturlandskap, vanlig upp till Norra Österbottens södra delar, fåtalig längre norrut. Finlands häckningsbestånd beräknat till 100.000-160.000 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i augusti-september, återkomst i april-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Flygande insekter, i någon mån också spindlar.
  • Läten: Ett mjukt “tvit-tvit”, varning ett ettrigt “psilii”, sången glatt, pladdrande kvitter.

Ladusvalans ryggsida, hjässa och kinder är blåsvarta, ving- och stjärtpennorna och ett brett bröstband är svarta (hos ungfågeln är bröstbandet blekt och bruntonat). Ladusvalans stjärt är djupt kluven och speciellt hos hanen är de yttre stjärtpennorna kraftigt förlängda. På stjärtpennorna finns små vita fläckar. Hos hanen är strupen och pannan mörkröda, hos honan och ungfågeln ljust rostbrunaktiga. Ladusvalans buk varierar i färg från gräddvitt till rödtonat. Tarserna är svarta. Näbben är svart (adult) eller svart med ljusgul spets (ungfågel). Iris är mörkbrun.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page