0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Lappsparv

Calcarius lapponicus

  • Familj: Sporrsparvar – Calcariidae
  • Allmänna kännetecken: En ganska kraftigt byggd fältsparv. Näbben är tjock och kort, gul med svart spets. Hanens huvud svart-, vit-, rödbrunspräcklig. Liknar i flykten något en lärka men är mindre och har inget vitt på vingens bakkant.
  • Storlek: Längd 14–15,5 cm, vikt 20–30 g.
  • Bo: På marken, ofta på en tuva eller i ändan av en myrsträng. Byggt av torrt gräs, tunna kvistar och mossa. Fodrat med renhår och fjädrar.
  • Häckning: Lägger 3–7 ägg i juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 11–14 dygn. Ungar i boet 8–10 dygn.
  • Utbredning: Häckningsfågel i Lapplands fjäll. Häckningstätheten kan vara mycket stor. Arten påträffas i södra Finland på åkrar under flyttningstiden. Finlands häckningsbestånd 20.000–50.000 par.
  • Flyttning: Huvudflyttningen i september-oktober och april-maj. Övervintrar i centrala Asien.
  • Föda: Ryggradslösa djur, frön, växtdelar.
  • Läten: Flyktlätet ett tonlöst “dudududu, diu”, sången en melankolisk dalande kort strof.

Lappsparvshanen är färggrann. Huvudet, strupen och bröstet är svarta. En vitaktig båge går ner från ögat och skiljer det svarta ansiktet från den rödbruna nacken. Sidorna är svartprickiga, buken är vit och ryggen är spräcklig i brunt och svart. Honfärgad liknar videsparvhonan: skillnaden utgörs av den randiga hjässan, de rödbruna kinderna och nackfläcken (mycket liten hos ungfåglar) och den är aningen större. Lappsparvens iris och tarser är mörkbruna och näbben gul med svart spets.

Lappsparven är en skygg fågelart och flyr springande vid fara, eller så trycker den mot marken.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page