0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Mervi Wahlroos, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Lärkfalk

Falco subbuteo

  • Familj: Falkfåglar – Falconidae
  • Allmänna kännetecken: En medelstor falk med långa spetsiga vingar och medellång tvärskuren stjärt. Flykten spänstig, snabb och elegant.
  • Storlek: Längd 29–35 cm, vingbredd 70–84 cm, vikt 170–340 g.
  • Bo: I gammalt kråkbo.
  • Häckning: Lägger 2–4 ägg med början i slutet av maj. Det är i huvudsak honan som ruvar, ruvningstid 28 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 28–34 dygn.
  • Utbredning: Häckar allmänt i södra Finland, sparsammare norrut. Förekommer som häckande i högvuxna skogar (kultur- och strandbiotoper), jaktmarker är olika öppna miljöer som stränder och bebyggelse. Nuvarande stam uppskattad till 2.000–3.000 par.
  • Flyttning: Flyttar till tropiska Afrika från mitten av augusti och återvänder i april-maj. Flyttar obemärkt.
  • Föda: Äter insekter och fåglar, vissa individer specialiserade på att fånga småfåglar som tornseglare. Fångar ofta insekter sent under sommarkvällar. På sensommaren specialiserad på att fånga trollsländor.
  • Läten: På häckningsplatsen hörs ett göktytelikt skrik.

Lärkfalken är svartgrå på ryggen, buken är vit med svarta, breda längsgående ränder och undergumpen är tegelröd. Strupen är vit och det svarta mustaschstrecket är tydligt. Den unga fågeln saknar det röda på undergumpen och ryggen är mörkbrun. Den adulta lärkfalken har gula tarser, ungfågeln ljusare. Näbben är blåaktig, Vaxhuden hos adult är gul och hos ungfågeln blåaktig. Iris är mörk och runt ögat finns en gul orbitalring.

Lärkfalkens vingar är långa och smala; flyktbilden liknar en tornseglares. Vingslagen är snabba och klippande. Under jakten utvecklar och kombinerar lärkfalken sin pilsnabba fart och mästerliga flygkonst. Lärkfalken dyker ovanifrån med bakåtfällda vingar mot sitt byte.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page