0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Lövsångare

Phylloscopus trochilus

  • Familj: Lövsångare – Phylloscopidae
  • Allmänna kännetecken: En liten, späd insektsätare med tunn näbb. Tarserna ljusare än hos gransångare, smalare vingspets och strecket genom ögat tydligare. Skiljer sig från grönsångare på undersidans ljusgula färg och avsaknaden av en skarp gräns mellan färgerna på bröstet.
  • Storlek: Längd 11-12,5 cm, vikt 7-12 g.
  • Bo: Format som en ugn (med tak) på marken. Byggt av gräs och mossor, fodrat med strån och vita fjädrar.
  • Häckning: Lägger 4-8 ägg i maj-juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 12-13 dygn. Ungarna i boet 10-16 dygn.
  • Utbredning: I olika skogar och buskmarker. Den vanligaste fågelarten i Finland, populationen beräknad till 7-11 miljoner par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttning augusti-september, vårflyttning april-juni. Övervintrar i tropiska Afrika.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läte: ett klent “hyyi”. Sång mjuk, melankolisk melodi: “snälla, lilla mamma får jag gå på bio i kväll” tonar bort mot slutet.

Lövsångarens ryggsida är grönaktigt brun och undersidan gulvit. Ögonstrecket är gulaktigt och förhållandevis tydligt. Lövsångarens dräkt varierar mycket mellan individer och vissa är nästan utan grönaktig färgton på ryggen och har vitt på buken och ögonstrecket.

Det är svårt att skilja mellan lövsångaren och gransångaren i fält. Oftast är lövsångaren mer grönaktig på ryggen och mer gulaktig på buken, näbben och tarserna är ljusare och lövsångaren är mer långvingad. Lövsångaren skiljer sig från grönsångaren på bukens ljusgula färg och på avsaknaden av bröstets skarpa färggräns. Lövsångarens tarser är ljusbruna (ibland mörkbruna). Näbben är brun, undernäbbens bas ljusare och iris brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page