0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Mindre strandpipare

Charadrius dubius

  • Familj: Pipare och vipor – Charadriidae
  • Allmänna kännetecken: En vadare som hör till piparsläktet, liknar större strandpiparen. Orbitalring gul, vingband smalt, knappt synligt.
  • Storlek: Längd 15-18 cm, vingbredd 32-35 cm, vikt 33-44 g.
  • Bo: En grund fördjupning i grus- eller sandmark, endast sparsamt med bomaterial (snäckskal, barr, barkbitar o.dyl.)
  • Häckning: Lägger 4 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 22-28 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 21-32 dygn. Ungarna borymmare och söker sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Lever på vida, nästan vegetationslösa stränder och fält (platser med fyllnadsjord, grustag). Antalet par i Finland ca 4.000-4.500.
  • Flyttning: Höstflyttning i juli-september, återkomst i april-maj. Övervintrar i de östra delarna av Medelhavet och i östra Afrika. Under flyttningen föredrar arten platser vid sötvatten.
  • Föda: Små ryggradslösa djur, insekter, spindlar, sniglar.
  • Läten: Lockläte och varningsläte ett kraftigt “piy”.

Mindre strandpipare liknar större strandpipare men är mindre och har smalare och längre näbb. Den saknar vingbandet som är typiskt för större strandpiparen. Huvudets teckning liknar den större strandpiparens men den svarta masken slutar bakom örontäckarna i en vinkel (inte avrundad) och på hättan avskiljs den svarta randen och den sandbruna nacken av ett vitt fjäderområde. På bröstet och halssidan har mindre strandpiparen ett svart tvärstreck. Ryggsidan är sandbrun och buken är vit.

Den unga fågeln saknar helt svart på huvudet. Pannan, strupen och nacken är vit och strecket bakom ögat är otydligt och till färgen gulaktigt brunt. Dessutom har den unga mindre strandpiparens ryggfjädrar smala gulaktiga kanter.

Mindre strandpiparens tarser är ljusrödskiftande, näbben är svart (undernäbbens bas är gul) och iris är brun. Arten har en gul orbitalring runt ögat, syns endast svagt hos ungfågeln.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page