0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jarmo Jutila, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Morkulla

Scolopax rusticola

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: Större och fylligare än beckasinerna. Genomgående spräcklig i gulbrunt, rödbrunt, svart och vitt. Spelflykten (i gryningen och skymningen) med lågt hållna vingar som förs mekaniskt i snabba dubbelslag med vingarna under horisontalplanet.
  • Storlek: Längd 33–38 cm, vingbredd 55–65 cm, vikt 225–370 g.
  • Bo: En grund fördjupning i marken ofta i skydd under en buske eller under grenar, fodrat med torra löv och mossa.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i april–maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 20–24 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 10–35 dygn. Ungarna borymmare, söker själv sin föda redan som mycket små.
  • Utbredning: Häckar i friska moskogar i södra och mellersta Finland, sällsynt upp till trakten av Bottenvikens och Kajanaland. Skilda observationer i norra Finland (spritt sig från Norska kusten ända till Ruija). Finlands häckningsbestånd uppskattat till 100.000–150.000 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttning i augusti-november, vårflyttning mars-april. Vinterobservationer också från Finland, men de egentliga övervintringsområdena ligger i västra Europa och i Medelhavsländerna.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Spelläten “orr orr orr pist”

Morkullan är spräcklig i gulbrunt, rödbrunt, svart och vitt. På hjässan finns breda svarta tvärstreck. På övergumpen och på stjärten finns ett stort rödbrunt område. På stjärten finns svart och längre ut i ändan ett ljussilvergrått tvärband. Vingarna är rätt korta och breda i spetsen. Näbben är mycket lång, rödaktig vid basen och mörknande mot spetsen. Tarserna är gulgrå och iris svartbrun.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page