0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Råka

Corvus frugilegus

  • Familj: Kråkfåglar – Corvidae
  • Allmänna kännetecken: En helsvart kråkfågel. Den fjäderlösa näbbroten hos adulta exemplar är ljus.
  • Storlek: Längd 41-49 cm, Vingbredd 81-94 cm, vikt 370-545 g.
  • Bo: Byggs i träd. Mindre än kråkans bo. Byggt av ris, fodrat med hö, rötter, tunna kvistar, barkremsor, hår o.dyl.
  • Häckning: Lägger 3-6 ägg i april-maj. Endast honan ruvar, ruvningstid 16-20 dygn. Ungarna i boet 28-35 dygn.
  • Utbredning: Häckar i kolonier nära stora odlingsmarker i närheten av bosättning. Kolonier påträffas närmast i Satakunta och i Österbotten. De första häckningarna konstaterades i Kjulo på 1880-talet. Populationen i Finland ca 1.000-1.200 par.
  • Flyttning: Dagflyttare. Flyttar i september-oktober till Västeuropa och södra Skandinavien. Återkommer i mars-maj. Övervintrande råkor påträffas också i Finland, men sparsamt.
  • Föda: Frön, säd, bär, ryggradslösa djur.
  • Läten: Hesare än kråkan “graab”.

Råkan är en svart violettglänsande kråkfågel stor som en kråka. Näbben är en aning nedåtböjd, hjässan har jämn stigning till en klar topp. Den adulta fågelns näbbrot är kal och ljus, men ungfågelns näbbrot är fjäderbeklädd och mörk.

Ungfågeln kan förväxlas med svart kråka, (Corvus corone cornix) nominatrasen av kråka, som häckar i Centraleuropa, men skiljs från denna bl.a. på annan huvudform och på lätet. Råkans tarser är svarta, näbben gråaktigt svart och iris mörkbrun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page