0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Rödbena

Tringa totanus

  • Familj: Snäppor – Scolopacidae
  • Allmänna kännetecken: En mellanstor vadare som hör till snäpporna. Näbben är kortare än hos svartsnäppan. Vingarnas bakkanter till stor del vita. Stjärten vit med smala svarta streck. Den vita övergumpen fortsätter som en kil upp mot ryggen.
  • Storlek: Längd 24-27 cm, vingbredd 47-53 cm, vikt 92-127 g.
  • Bo: En grund grop i gräset, gör ett skyddande tak av växande gräs.
  • Häckning: Lägger 4 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 22-26 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 27-35 dygn.
  • Utbredning: Häckar på fuktängar inne i landet (lokalt) och vid kusten. Det häckar mellan 6.000 och 8.000 par i Finland.
  • Flyttning: Främst nattflyttare. Höstflyttning juli-augusti, återkomst på våren i april-juni. Övervintrar i västra Europa, i Medelhavsländerna och i Afrika. Rastar under flyttningen enskilt eller i små grupper på grunda stränder.
  • Föda: Ryggradslösa djur.
  • Läten: Flyktläte “tjyy-hyy”. För mycket ljud under häckningen, lätena starka och melodiösa.

Rödbenan är en medelstor vadare med en jämnt brunbrokig ryggsida. Buken är tätt streckad. Rödbenan är brunaktig på halsen och krävan och på undergumpen ljus. Näbben är medellång och rak. Det bästa kännetecknet är vingens breda vita bakkant. Övergumpens vita kilteckning är likadan som hos svart- och gluttsnäppan. Tarserna är röda (adult) eller gula (ungfågel) och näbben är röd med mörk spets (adult) eller röd med gul bas (ungfågel). Iris är brun.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page