0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Sidensvans

Bombycilla garrulus

  • Familj: Sidensvansar – Bombycillidae
  • Allmänna kännetecken: En rätt känd tofsfågel med svart haklapp och rövarmask. Knubbig och i flykten starlik.
  • Storlek: Längd 18-21 cm, vikt 48-72 g.
  • Bo: I träd (gran, tall) på 1,5-8 m höjd. Byggt av skägglav, torra grankvistar, mossa och lav. Fodrat med skägglav, stjälkar, hår och fjädrar.
  • Häckning: Lägger 4-6 ägg i maj-juni. Endast honan ruvar, ruvningstid 14 dygn. Ungarna i boet 15-19 dygn.
  • Utbredning: Häckar i norra Finlands barrskogar. Tillfälliga häckningar också i södra Finland. Finlands häckningsbestånd uppskattat till 30.000-150.000 par.
  • Flyttning: En typisk vandringsfågel, förflyttningarna sker dagtid. Ses i södra Finland i månadsskiftet september-oktober. Under dåliga bärår fortsätter flyttningen snabbt till och med ner till medelhavsländerna och till Kaukasien. Goda bärår blir den kvar ända till december-februari. Återkomsten sker ofta obemärkt i mars-maj.
  • Föda: Bär, frön, ryggradslösa djur.
  • Läten: Ett ringande svirr. Sången anspråkslös med långsamma svirranden och hackiga “tjack”-läten.

Sidensvansen är i storlek med en stare. På huvudet har den en lång och kraftig tofs. På avstånd ser sidensvansen mörk ut, men på nära håll kan man urskilja mycket vackra och färggranna detaljer i fjäderdräkten. Helhetsintrycket är grårödaktigt, runt ögonen och under näbben finns det svart och på de svarta vingarna finns det gult och vitt. På den mörka stjärtens ända finns ett gult ändband, övergumpen är askgrå och undergumpen rödbrun. På spetsen av de inre armpennorna och på tertialerna (fjäderpennelika täckfjädrar i vingroten) finns det speciella röda vaxbihang (på engelska kallas fågeln “waxwing alltså vaxvinge).

Sidensvansens tarser är svarta (adult) eller ljusrödaktiga (ungfågel). Näbben är svart med rödaktig näbbrot (adult) eller mörkgrå (ungfågel). Iris är röd (adult) eller mörkbrun(ungfågel). Den adulta fågeln känns också igen på granngula eller vita kanter på handpennornas spetsar, medan de unga individerna endast har ljusgula raka kantband.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page