0:00
0:00
Silltrut och Fiskmås

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Silltrut

Larus fuscus

  • Familj: Måsar och trutar – Laridae
  • Allmänna kännetecken: En medelstor trut som i adult dräkt är svart på ryggen. Mindre, smalare och med längre och spetsigare vingar än gråtruten. Tarserna gula.
  • Storlek: Längd 48-56 cm, vingbredd 117-134 cm, vikt 640-930 g.
  • Bo: Liknar gråtrutens bo, men ofta slarvigare byggt. Bomaterialet består av torrt växtmaterial. Endel bon byggda på öppen mark, endel bland markvegetationen.
  • Häckning: Lägger 2-3 ägg främst i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 25-28 dygn. Ungarna flygga efter 35-40 dygn.
  • Utbredning: Häckar vid havskusten, på öar och i insjöar. Av silltrutens underart (L. f. fuscus) häckar 50 % i Finland. Arten har minskat betydligt under de senaste decennierna. Den nuvarande populationen beräknas till 5000-7000 par.
  • Flyttning: Långflyttare som övervintrar i östra Afrika och på Indiska oceanen. De flesta ungfåglar blir kvar i söder över den första sommaren. Höstflyttningen vanligtvis tidigt (augusti-oktober) och återkomst i april-maj.
  • Föda: Allätare, men den viktigaste födan fisk.
  • Läten: Ett rätt lågt “klao”, kacklandet rätt snabbt.

Den adulta silltruten skiljer sig från de andra trutarna, utom havstruten, på den svarta färgen på ryggen och de svarta vingspetsarna. Silltrutens vingar är smalare och spetsigare än havstrutens, vingens vita bakkant är smalare och den vita fläcken på vingspetsen är mycket liten. Den adulta silltrutens tarser är granngula (ljusröda hos havstruten). Ungfågeln är liksom andra trutungfåglar brokig, med skiljer sig från dem på den enfärgade mörka handen. Tarserna är köttfärgade.

2- och 3-åriga silltrutar stannar oftast kvar på övervintringsområdena i tropiska Afrika och påträffas alltså sällan hos oss. Den adulta silltrutens näbb är gul och på undernäbbens framkant finns en röd fläck. Ungfågelns näbb är svart. Iris är gul (adult) eller mörkbrun (ungfågel).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page