0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Reima Kekäläinen, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Slaguggla

Strix uralensis

  • Familj: Äkta ugglor – Strigidae
  • Allmänna kännetecken: Liknar kattugglan, men är större och har längre stjärt. Hjässans längsgående vita streck saknas. Skiljer sig från lappugglan på att stjärtens streck är lika breda och på de mörka ögonen.
  • Storlek: Längd 50–59 cm, vingbredd 103–124 cm, vikt 0,63–1 kg.
  • Bo: Häckar i nuvarande Finland i stora holkar. Ursprungligen häckade den i avbrutna trädstammar (“skorstenar”) och i rovfågelbon.
  • Häckning: Lägger 2–6 ägg i mars-april. Endast honan ruvar, ruvningstid 27–28 dygn. Boungar i en månad, ungarna flygga efter 5–6 veckor.
  • Utbredning: Häckningsfågel i barr- och blandskogar i nästan hela landet. Rikligast i södra och mellersta Finland. Finlands häckningsbestånd beräknat till 2.500–4.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel.
  • Föda: Smågnagare och fåglar.
  • Läten: Det vanliga spellätet berguvslikt, dovt, basso “hoo-ho – voyho-ho-voho”.

Slagugglans dräkt är ljust gulgrå och kraftigt längsrandig. Slagugglan liknar kattugglan, men är större, har längre stjärt, är randigare och den saknar kattugglans två vita längsgående band på hjässan. Slagugglans tarser är fjäderbeklädda, klorna är bruna, näbben och är gul och iris är mörkbrun.

Slagugglan ser bedragande mild ut, men kan vara aggressiv då den försvarar sina ungar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page