0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Småfläckig sumphöna

Porzana porzana

  • Familj: Rallar – Rallidae
  • Allmänna kännetecken: Liten, kort och raknäbbad sumphöna. Undergumpen gulaktigt vit, tarser gröntonade. Lätet det säkraste kännetecknet.
  • Storlek: Längd 19–22 cm, vingbredd 37–42 cm, vikt 57–147 g.
  • Bo: På våtmark bland vass eller starr. Byggt med omsorg, ytterdelar av fräken eller starr (tak), inrett med gräs, starr, rotfibrer och hår.
  • Häckning: Lägger 8–12 ägg i maj-juni. Båda könen ruvar, ruvningstid 18–21 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 25–35 dygn. Ungarna lämnar boet några timmar efter kläckningen och söker själv sin föda redan efter några dagar.
  • Utbredning: Häckar gärna bland vass eller starr eller på fuktängar. Lever i skymundan. Häckar sparsamt i Finland, populationen beräknad till 500–1.500 par.
  • Flyttning: Nattflyttare. Höstflyttningen i augusti-oktober, återkomst i april-maj. Övervintrar i Afrika.
  • Föda: Små ryggradslösa djur, frön och delar från vattenväxter.
  • Läten: En kännspak vissling som låter som en pisksnärt, vilken upprepas med 1 sekunds mellanrum under långa stunder nattetid.

Den småfläckiga sumphönan liknar vattenrallen men är mindre än denna, stor som en stare, med kort näbb och med olivbrun fjäderdräkt. Fjäderdräkten är genomgående vitprickig. Sidorna är tvärrandiga, strupen och bröstet blågråaktiga och undergumpen klargul. Tarserna är grönaktiga. Den grönaktiga näbben är gulröd vid roten och spetsen är brun. Iris är brun.

Den småfläckiga sumphönan är skicklig på att gömma sig. Med god tur kan man få se den kila omkring bland växtligheten med knyckiga huvudrörelser och snabba språng. Den småfläckiga sumphönan flyger med hängande vingslag och fötterna hängande.

De två närbesläktade arterna mindre sumphöna (Porzana parva)och dvärgsumphöna (Porzana pusilla) är stora sällsyntheter hos oss. De är lättast att skilja från småfläckig sumphöna på lätet.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page