0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Spillkråka

Dryocopus martius

  • Familj: Hackspettar – Picidae
  • Allmänna kännetecken: Helsvart hackspett, stor som en kråka. Hanens hjässa röd, honan har rött bara i nacken.
  • Storlek: Längd 40–46 cm, vingbredd 67–73 cm, vikt 285–385 g.
  • Bo: Hål i grovt träd (asp, tall) på 5–9 höjd. Hackar själv ut bohålet.
  • Häckning: Lägger 3–6 ägg i april. Båda könen ruvar, ruvningstid 12–14 dygn. Ungarna flygga efter 24–28 dygn.
  • Utbredning: Häckar i hela Finland upp till norra trädgränsen. Stammen i Finland beräknas till 10.000–20.000 par. Arten har ökat.
  • Flyttning: Stannfågel med tillfälliga, oregelbundna vandringar.
  • Föda: Ryggradslösa djur. Favoritföda hästmyror, som hackas ut från stubbar och rotdelen av angripna levande träd.
  • Läten: Högljutt flyktläte “kry kry kry kry…” och ett utdraget “kliiiji”“. Trumljudet hörs kilometervis då det är vindstilla.

Spillkråkan är en kolsvart hackspett stor som en kråka. Hanen har en knallröd hjässa, honan har rött bara i nacken. Spillkråkans tarser är grå. Näbben är vitaktig vid roten och svart i spetsen (adult) eller gulaktig med vit spets (ungfågel). Iris är gulvit (adult) eller blågrå (ungfågel).

Spillkråkan är en uppmärksam men nyfiken fågel som tidvis är rätt så ljudlig av sig. Stora hål i gavelväggen på lador är gjorda av spillkråkan.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page