0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Jouko Lehmuskallio, Jari Hiltunen, Kari Pihlaviita, M. & W. von Wright (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Stare

Sturnus vulgaris

  • Familj: Starar – Sturnidae
  • Allmänna kännetecken: En tätting med en svartaktig fjäderdräkt metallglänsande i purpur och grönt, gul näbb och kort stjärt. Liknar en sidensvans i flykten. Blandas ofta med koltrast, men staren har kort stjärt och går med steg medan koltrasten vanligtvis hoppar. Ungfågeln genomgående brun.
  • Storlek: Längd 19-22 cm, vikt 59-88 g.
  • Bo: I hål eller i holk. Byggt av halm, torra löv, strån och några fjädrar.
  • Häckning: Lägger 3-8 ägg i april, maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 11-14 dygn. Ungarna kvar i boet 17-25 dygn.
  • Utbredning: Häckar i bebyggda områden i hela landet, sällsynt i Lappland. Finlands häckningsbestånd beräknat till 30.000-60.000 par. Arten har minskat.
  • Flyttning: Dagflyttare. Höstflyttningen i september-november, vårflyttningen i mars-april. Övervintrar i Nordsjöländerna. Vinterobservationer också från Finland.
  • Föda: Ryggradslösa djur, bär, frön.
  • Läten: Locklätet ett strävt svirrande, sången varierande och skiftande pladder, skicklig på att härma.

Staren har kort stjärt och under häckningen har den gul näbb, den svartaktiga fjäderdräkten har purpur- och grön metallglans och vita prickar. Ungfågeln har mörk näbb, genomgående ljusbrun och otydligt strimmig. Ungfågeln börjar rugga till adult dräkt i juli. Ruggningen framskrider fläckvis och på hösten har ungfågeln en mycket brokig dräkt: en del av vingpennorna och fjädrarna har ungfågelns ljusbruna färg och en del har den adulta fågelns svartaktiga pennor och fjädrar.

Stare i vinterdräkt är mörk, och är genomgående gulvitprickig. Starens tarser är rödaktigt bruna. Näbben är i häckningsdräkt citrongul, undernäbben är blågrå vid näbbroten (hane) eller ljusrödaktig (hona). Ungfågeln och fågel i vinterdräkt har brunaktig näbb. Starens ögas iris är mörkbrun (hane) eller brun med en tunn gulvit orbitalring (hona),

På högsommaren börjar stararna samlas i flockar. I stora övernattningsflockar kan det finnas tusentals fåglar.

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page