0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Matti Leppänen, M., W. & F. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Pohjolan linnut värikuvin. Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Storlom

Gavia arctica

  • Familj: Lommar – Gaviidae
  • Allmänna kännetecken: En lom som är något större och med tjockare hals än smålommen. Näbben är dolklik, övernäbbens näbbrygg böjer sig en aning nedåt. Näbben oftast vågrätt hållen (smålommen håller näbben en aning uppåt). Halsen sväller ut i vattenlinjen.
  • Storlek: Längd 63-75 cm, vingbredd 100-127 cm, vikt 2.060-3.170 g.
  • Bo: Alldeles vid vattenlinjen. En låg bal byggd av ilandflutna växtdelar.
  • Häckning: Lägger så gott som alltid 2 ägg i mitten av maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 27-32 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 2 månader.
  • Utbredning: Häckar i hela Finland i karga sjöar. Häckningsbeståndet beräknat till 8.000-10.000 par.
  • Flyttning: Höstflyttning med början från augusti till Svarta havet och östra Medelhavet, återkomsten börjar i början av april. Ursprungligen utgående från tyska ringmärkningsfynd har storlommarnas så kallade länkflyttning upptäckts: Sibiriska och Fennoskandiska områdets storlommar flyttar på hösten över kontinenten till Svarta havet, varifrån de återvänder till Östersjön och fortsätter genom Bottenhavet och Finska viken tillbaka till häckningsplatsen. Den här så kallade Arktikan, de arktiska stammarnas flyttning, sker i maj.
  • Föda: Klarvattensjöarnas fiskar (abborre, stensimpa, mört). Också endel skaldjur och blötdjur (musslor).
  • Läten: Artens vanligaste läte är det kända s.k. lomropet “kuik-kåå”.

Lom i sommardräkt har mörk rygg med vitt rutmönster. Huvudet och nacken är mörkgrå, på halsen finns en svart kantig fläck. På strupen och på hals- och buksidan finns det mörka och ljusa längsgående sträck. Buken är till stor del vit. Tarserna är svarta på utsidorna och ljusgrå på innersidorna. I sommardräkt är lommens näbb mörk och iris är röd.

Ungfågelns rygg är brunaktigt grå med ljusa fjällmönster, hjässan, nacken och halsens baksida är grå. På den simmande ungfågeln syns en tydlig vit akterfläck på sidan. Näbben är ljus och iris är rödbrun.

Storlom i vinterdräkt är oftast mörk på ryggen. Buken är vit liksom den tydliga akterfläcken på sidan. Kinderna under ögat och strupen är vita. Näbben är ljusgrå, tarserna är ljusare än i sommardräkt och iris är röd.

Storlommen är Norra Savolax landskapsfågel.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page