0:00
0:00

© Copyright: Bilder: Jari Peltomäki, Kari Pihlaviita, Jari Hiltunen, M. & W. von Wright: Svenska fåglar (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland). Ljudfil: Jan-Erik Bruun. All rights reserved.

Större hackspett

Dendrocopos major

  • Familj: Hackspettar – Picidae
  • Allmänna kännetecken: En svartvit hackspett, undergumpen grannröd. Liknar vitryggad hackspett, men ryggen är svart, buken inte streckad. Skuldrorna är vita. Honan har svart hjässa, hanen har rött i nacken och ungfågeln har röd hjässa.
  • Storlek: Längd 23-26 cm, vingbredd 38-44 cm, vikt 70-105 g.
  • Bo: Bohål vanligtvis i aspstam. Samma hål är sällan i bruk mer än en häckningsperiod.
  • Häckning: Lägger 4-7 ägg i maj. Båda könen ruvar, ruvningstid 10-12 dygn. Ungarna flygfärdiga efter 20-25 dygn.
  • Utbredning: Vår vanligaste hackspettart. Häckar i all slags skog. Finlands häckningsbestånd beräknat till 100.000-350.000 par.
  • Flyttning: Stannfågel, större vandringar med några års mellanrum på sensommaren och hösten.
  • Föda: Använder vintertid kottfrön som föda. Kottarna öppnas i särskilda “kottsmedjor”. Under andra årstider är födan mångsidigare; insekter och ibland fågelungar och ägg. Besöker vintertid också fågelbord.
  • Läten: Ett metalliskt “kjik”. Trummar. Ungarna ger ifrån sig ett ringande kvitter.

Den större hackspetten är en svart-vit-röd art. Den har stora vita skulderfläckar. Undergumpen är grannröd och resten av buken ljus (ofta fläckad av kåda och då mörkare). Den större hackspetten har svarta mustaschstreck och halssidor som kantar den helvita kinden och örontäckarna. Honan har helsvart hjässa, hanen har rött i nacken och ungfågeln har helt röd hjässa. Den större hackspettens tarser är grönaktigt grå och näbben är grå med ljus näbbrot. Iris är röd (adult) eller brun (ungfågel).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!



Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page